Barvy - základní barvy v angličtině


black
[ blæk]


silver
[ ´silvə]


grey
[ grei]


white
[ wait]


maroon
[ mə´ru:n]


red
[ red]


purple
[ ´pə:pl]


fuchsia
[ ´fju:šə]


green
[ gri:n]


lime
[ laim]


olive
[ ´oliv]


yellow
[ ´jeləu]


navy
[ ´neivi]


blue
[ blu:]


teal
[ ti:l]


aqua
[ ækwə]


gold
[ gəuld]


dark grey
[ da:k grei]


dark brown
[ da:k braun]


brown
[ braun]


orange
[ ´orindž]


pink
[ piŋk]


beige
[ beiž]


light blue
[ lait blu:]


cyan
[ ´saiən]


indigo
[ ´indigəu]


magenta
[ mə´džentə]


turquoise
[ ´tə:kwoiz]
Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner