Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 10

Doplňte vhodné slovo; v každé větě chybí jedno.
Chybějící mohou být také zápory.

1. Where does she ___________ from?

2. I must thank him ___________ helping me.

3. I like coffee ___________ than tea.

4. No, Pete ___________ here yesterday.

5. Why didn't ___________ do their homework?

6. It will ___________ finished as soon as possible.

7. I ___________ lived in Prague for two years.

8. The ___________ leaves from platform four.

9. They've travelled all ___________ the world.

10. She seldom ___________ to the cinema.


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova