Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 10

Doplňte vhodné slovo; v každé větě chybí jedno.
Chybějící mohou být také zápory.

1. When did you ___________ the gallery?

2. This exercise will ___________ ten minutes.

3. This book was written ___________ K. Čapek.

4. The train ___________ from platform 5.

5. The plane takes ___________ in 10 minutes.

6. ___________ aren't they coming to the party?

7. We can't go skiing. ___________ isn't any snow.

8. I mustn't ___________ to call him today.

9. The library is open on Saturday, ___________.

10. Why ___________ they come yesterday?


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova