Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 10

Doplňte vhodné slovo; v každé větě chybí jedno.
Chybějící mohou být také zápory.

1. Why ___________ they here yet?

2. Our car broke ___________ on the motorway.

3. No, I ___________ come next week.

4. Is this ___________ interesting as they expected?

5. You must fill ___________ this application form.

6. ___________ you done it yet?

7. We need ___________ little more time to finish it.

8. Today's temperatures are between 5 ___________ 10 °C.

9. I have ___________ been to Australia.

10. May I ___________ you a question?


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova