Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 3

Vyberte jednu z možností a - d.

1. Hello, this is hotel Helloit. __________ can I help you?

2. __________ on a minute. Mr Jay is on the other line.

3. I would like to __________ a table for two.

4. Can I __________ a message for Mrs Fieri?

5. I would like to __________ a meeting with Mr Basson.

6. Mrs Faute has __________ you this morning, it's urgent.

7. This is Dr Ashley's office. Can I __________ a message?

8. I'm afraid she's __________ here at the moment.

9. Can you __________ her to call me back tomorrow?

10. She didn't __________ the phone.


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova