Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 7

Na této straně přeložte věty do anglického jazyka.

1. Hodlá pozvat Janu na večírek?

2. Byl jsi unaven?

3. Ano, včera jsem byl velmi unaven.

4. Kde jsi byl včera v noci?

5. Ten hotel nebyl drahý.

6. Nesmíš jí zapomenout zatelefonovat.

7. Tento týden moc nestudoval.

8. Jsou v Anglii dva týdny.

9. Mluvil jsi s Janou?

10. Tento kostel byl postaven v 9. století.


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova