Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 7

Na této straně přeložte věty do anglického jazyka.

1. Budu číst tu knihu, kterou jsem si včera půjčil.

2. Půjčím vám ji pokud chcete.

3. Kdy se vrátila?

4. Vzala si tu učebnici?

5. Jeli vlakem?

6. Neposlouchali jsme rádio.

7. Mohl bys mi pomoct s tímto cvičením?

8. Kdy jsi to koupil?

9. Ještě jsme lekci šestou nedokončili.

10. Kdy to dokončila?


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova