Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 8

Napište otázky, které předcházely těmto větám.
Použijte slova v závorce v uvedeném tvaru.

Příklad:
I'm listening to the radio.    (you / doing)
What are you doing?

1. The train leaves in about 20 minutes.   
(when / leave) ?

2. No, she is going to arrive next week.   
(arrive / tomorrow) ?

3. He likes playing tennis.   
(what / sport) ?

4. He went to France two weeks ago.   
(when / Paul) ?

5. We lived in London for nearly 12 years.   
(how / long) ?

6. Her name is Ann.   
(your / sister's) ?

7. I saw that theatre play in October.   
(when / it) ?

8. I had chicken with rice.   
(what / lunch) ?

9. He is friendly and open.   
(what / like) ?

10. They have been waiting for 20 minutes.   
(how / been) ?


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova