Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 8

Napište otázky, které předcházely těmto větám.
Použijte slova v závorce v uvedeném tvaru.

Příklad:
I'm listening to the radio.    (you / doing)
What are you doing?

1. No, I wasn't tired.   
(after / game) ?

2. In the Czech Republic.   
(you / born) ?

3. Yes, there is one right across the street.   
(restaurant / near) ?

4. I think we should invite all our friends.   
(who / party) ?

5. Because it was a rather boring film.   
(didn't / enjoy) ?

6. She is tall, dark-haired and beautiful.   
(what / look) ?

7. She would like to go to the country.   
(where / would) ?

8. He is very friendly.   
(what / like) ?

9. I like Italian food.   
(what / kind) ?

10. I am going to arrive on Tuesday.   
(when / you) ?


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova