Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 8

Napište otázky, které předcházely těmto větám.
Použijte slova v závorce v uvedeném tvaru.

Příklad:
I'm listening to the radio.    (you / doing)
What are you doing?

1. I come from Barcelona, Spain.   
(where / do) ?

2. She wants to go to the theatre.   
(what / do) ?

3. She doesn't know where he lives.   
(she / know) ?

4. It was great. We went to Egypt.   
(holiday / like) ?

5. She didn't like it because it was boring.   
(why / film) ?

6. She works in a bookshop.   
(which / shop) ?

7. I would like to go to the cinema.   
(what / would) ?

8. She likes classical music.   
(what / kind) ?

9. They lived in Austria for 8 years.   
(how / long) ?

10. He took the book back to the library.   
(do / with) ?


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova