Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 9

Doplňte správnou předložku. Některé věty
zůstanou bez předložky.

1. We arrived _____ school at half past eight.

2. The bakery is _____ the left side of the street.

3. What is Mrs Garett doing _____ the moment?

4. I sent _____ them an e-mail last week.

5. What is the highest mountain _____ the world?

6. Who are these people _____ the photograph?

7. They don´t live very far _____ the centre.

8. They live near _____ the centre.

9. How many people are coming _____ the party?

10. There are not many people _____ the party.


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova