Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 9

Doplňte správnou předložku. Některé věty
zůstanou bez předložky.

1. They got married _____ 11 March.

2. Will you be at the office _____ Wednesday morning?

3. We are going to Vienna _____ next month.

4. The bus leaves _____ 2 o´clock.

5. The bus leaves _____ 2 hours.

6. They played tennis _____ one hour.

7. Can you tell me the way _____ the station?

8. The station is at the end _____ this street.

9. You must turn right _____ the traffic lights.

10. I'm going to Paris _____ two weeks.


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova