Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova
cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |

Test 9

Doplňte správnou předložku. Některé věty
zůstanou bez předložky.

1. We're going to Prague _____ 10 February.

2. We're going on holiday _____ February.

3. What places did they visit _____ there?

4. I'm going swimming _____ the afternoon.

5. We went skiing _____ two weeks.

6. He is coming back _____ 10 minutes.

7. Didn't they return _____ last week?

8. I must thank him _____ helping me.

9. What do you usually do _____ Christmas?

10. I stay home _____ New Year's Day.


      zkusit znova
Vyzkoušejte si test na mobilu. Optimalizováno také pro váš mobil a web & walk.
Celkem jsou připraveny testy na 7 týdnů, které se poté budou opakovat.

cvičení na tento týden  -  test:  č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Test 1 – 3 multiple choice (a - d) Test 8 tvořte otázky
Test 4 – 5 slovosled (pořádek slov) Test 9 doplňte předložky
Test 6 – 7 přeložte do AJ Test 10 doplňte chybějící slova