slovník 1     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
it it
to, ono
we wi:
my
they ðei
oni
here hiə
zde
there ðeə
tam
at æt
v
busy ´bizi
zaměstnán
young jaŋ
mladý
on

off
tall to:l
vysoký
wife waif
manželka
how hau
jak
who hu:
kdo
elegant ´eligǝnt
elegantní
beautiful ´bju:tifl
krásný
learn lə:n
učit se
child čaild
dítě
on

off
English ´iŋgliš
anglický
Czech ček
český
from from
od, z
name neim
jméno
day dei
den
teacher ´ti:čə
učitel
now nau
nyní
learner ´lə:nə
žák
on

off
children ´čildrən
děti
woman ´wumən
žena
women ´wimin
ženy
neighbour neibə
soused
all o:l
všechno
every ´evri
každý
man mæn
muž
men men
muži
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off
  V této části si můžete snadno vyzkoušet vaše znalosti slovní zásoby.
  1. Klikněte vpravo na tlačítko on / off.
  2. Vyplňte libovolný počet políček. Jedná-li se o víceslovný název, samozřejmě doplňte také mezeru. Pokud je možné přeložit slovo
  různými výrazy, postačí dopsat pouze jedno slovo. Anglický popis obrázků v dolní polovině lekcí je většinou v jednotném čísle.
  3. Klikněte na tlačítko kontrola (pod rámečkem) a podle zbarvení políčka zjistíte správnost vašeho slova.
  - klikněte na on / off všechny řádky pokud chcete doplnit všechna slovíčka
  - dále můžete kliknout na tlačítko otočit jazyk a procvičíte si vaši znalost překladu do nebo z angličtiny

photographer

photographerfə´togrəfə
teacher

teacher´ti:čə
driver

driver´draivə
singer

singer´siŋə
cowboy

cowboy´kauboi
policeman

policemanpə´li:smən
pilot

pilot´pailət
biker

biker´baikə
on

off
baker

baker´beikə
accountant

accountantə´kauntənt
carpenter

carpenter´ka:pəntə
musician

musicianmju:´zišn
firefighter

firefighter´faiə faitə
soldier

soldier´səuldžə
painter

painter´peintə
butcher

butcher´bučə
on

off
manager

manager´mænidžə
secretary

secretary´sekrətəri
scientist

scientist´saiəntist
astronaut

astronaut´æstrəno:t
student

student´stju:dənt
surgeon

surgeon´sə:džən
car mechanic

car mechanicka: mi´kænik
farmer

farmer´fa:mə
on

off
lifeguard

lifeguard´laifga:d
model

model´modl
worker

worker´wə:kə
nurse

nursenə:s
politician

politicianpoli´tišn
receptionist

receptionistri´sepšənist
dancer

dancer´da:nsə
artist

artist´a:tist
on

off
  všechny řádky on / off
  Anglický popis obrázků v této dolní polovině je většinou v jednotném čísle.
  Místo klikání na tlačítko "kontrola" můžete po doplnění slov stisknout klávesu "enter".
skype_konverzacen.jpg

ANGLICKÁ KONVERZACE A GRAMATIKA PŘES SKYPE - 30 MINUT KONVERZACE OD 140 Kč


Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.