slovník 9     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
learn lə:n
učit se
teach ti:č
učit
early ´ə:li
brzy, časně
late leit
pozdě
work wə:k
práce, pracovat
do du, du:
dělat
sun san
slunce
moon mu:n
měsíc
on

off
newspaper ´nju:s peipə
noviny
clerk kla:k
úředník
post office pəust ´ofis
pošta
company ´kampəni
společnost
reporter ri´po:tə
reportér
shirt šə:t
košile
skirt skə:t
sukně
trousers ´trauzəz
kalhoty
on

off
history ´histəri
historie, dějiny
main mein
hlavní
news nju:z
zprávy
wash woš
umýt, mýt
away ə´wei
pryč
travel ´trævəl
cestovat
trip trip
výlet
abroad ə´bro:d
v zahraničí
on

off
farmer ´fa:mə
farmář, zemědělec
way wei
cesta, způsob
flight flait
let
delayed di´leid
opožděn
train trein
vlak
tram træm
tramvaj
turn tə:n
otočit,
zabočit
town taun
město
on

off
otočit jazyk všechny řádky on / off
  V této části si můžete snadno vyzkoušet vaše znalosti slovní zásoby.
  1. Klikněte vpravo na tlačítko on / off.
  2. Vyplňte libovolný počet políček. Jedná-li se o víceslovný název, samozřejmě doplňte také mezeru. Pokud je možné přeložit slovo
  různými výrazy, postačí dopsat pouze jedno slovo. Anglický popis obrázků v dolní polovině lekcí je většinou v jednotném čísle.
  3. Klikněte na tlačítko kontrola (pod rámečkem) a podle zbarvení políčka zjistíte správnost vašeho slova.
  - klikněte na on / off všechny řádky pokud chcete doplnit všechna slovíčka
  - dále můžete kliknout na tlačítko otočit jazyk a procvičíte si vaši znalost překladu do nebo z angličtiny

notebook

notebook´nəutbuk
keyboard

keyboard´ki:bo:d
webcam

webcam´webkæm
monitor

monitor´monitə
telephone

telephone´teləfəun
photocopier

photocopier´fəutəu kopiə
ink cartridge

ink cartridgeiŋk ´ka:tridž
paper

paper´peipə
on

off
scissors

scissors´sizəz
stapler

stapler´steiplə
staple

staple´steipl
pen

penpen
pencil

pencil´pensl
crayon

crayon´kreiən
rubber eraser

rubber eraser´rabə i´reizə
ruler

ruler´ru:lə
on

off
newspaper

newspaper´nju:s peipə
banknote

banknote´bæŋknəut
coin

coinkoin
cheque

chequeček
business card

business card´biznis ka:d
envelope

envelope´envələup
letter

letter´letə
postcard

postcard´pəustka:d
on

off
stamp

stampstæmp
rubber stamp

rubber stamp´rabə stæmp
sticky note

sticky note´stiki nəut
diary

diary´daiəri
phone directory

phone directoryfəun dairektəri
dictionary

dictionary´dikšənəri
pushpin

pushpinpuš pin
graph

graphgra:f
on

off
  všechny řádky on / off
  Anglický popis obrázků v této dolní polovině je většinou v jednotném čísle.
  Místo klikání na tlačítko "kontrola" můžete po doplnění slov stisknout klávesu "enter".
skype_konverzacen.jpg

ANGLICKÁ KONVERZACE A GRAMATIKA PŘES SKYPE - 30 MINUT KONVERZACE OD 140 Kč


Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.