Skype.jpg

Lekce 1 obsahuje číslovky, dny v týdnu, měsíce, roční období

Doplňte sloveso to be, procvičte si zájmena osobní a zájmena přivlastňovací
online L1     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Úvod

Každá "online lekce 1 - 24" obsahuje gramatiku. "Online lekce 4 - 24" začínají článkem na určité téma, na který navazují překlady. Následuje gramatika a poté opět česko-anglické překlady nebo doplňování. Pod každým článkem nebo odstavcem je tlačítko "překlad do češtiny on / off".

Stránka "online lekcí 1 - 24" se otevře kompletně doplňena. Po přečtení a prostudování klikněte na tlačítko "on / off" a u vybraného sloupce se skryje popisek. Do políčka dopíšte popis nebo překlad a po doplnění stiskněte tlačítko "kontrola" a podle zbarvení políčka zjistíte správnost vašeho slova nebo věty. "Online lekce 4 - 24", které obsahují překlady mají nejjednodušší ovládání. V levém sloupci je anglická věta a v pravém český překlad. Po stisknutí tlačítka "on / off" dopište překlad a zkontrolujte. Některé věty obsahují závorky, které většinou můžete vynechat a věty se zobrazí správně. "Online lekce 1 - 3" nejsou 100% intuitivní a vyžadují trpělivost.

Obsah: obsah lekcí, názvy článků a přehled gramatiky se zobrazí po stisknutí tlačítka "obsah všech lekcí a gramatiky zde" - tlačítko je vpravo.

Slovník angličtina lekce: na každé stránce se po kliknutí na ikonu (vpravo) nachází slovní zásoba s názvem "Slovník angličtina lekce 1 - 24". Některé lekce jsou dostupné pouze po doplnění e-mail adresy.

Ke správnému zobrazení a používání je potřeba mít nainstalovanou "JAVU", kterou májí všechny novější počítače v současné době.

skype_konverzacen.jpg

Číslovky0
zero
1
one
2
two
3
three
4
four
5
five
6
six
7
seven
8
eight
9
nine

on / off

10
ten
11
eleven
12
twelve
13
thirteen
14
fourteen
15
fifteen
16
sixteen
17
seventeen
18
eighteen
19
nineteen

on / off

20
twenty
21
twenty-one
30
thirty
32
thirty-two
40
forty
50
fifty
60
sixty
70
seventy
80
eighty
90
ninety

on / off

100
one hundred
200
two hundred
500
five hundred
800
eight hundred
1000
one thousand
3000
three thousand
5000
five thousand
6000
six thousand
10000
ten thousand
1000000
one million

on / off


Zájmena osobní

Zájmena přivlastňovacíI
you
he
she
it

we
you
they

on / off


[ aj]

[ ju:]

[ hi:]

[ ši:]

[ it]


[ wi:]

[ ju:]

[ ðei]

on / off

ty, Vy
on
ona
ono

my
vy
oni

on / off

my
your
his
her
its

our
your
their

on / off


[ mai]

[ jo:]

[ hiz]

[ hə:]

[ its]


[ auə]

[ jo:]

[ ðeə]

on / off

můj, moje
tvůj, Vaše
jeho
její
jeho, její (st.rod)

naše
vaše
jejich

on / off


Dny v týdnu, roční období

MěsíceMonday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

spring
summer
autumn
winter

on / off


[ ´mandi, -dei]

[ ´tju:zdi, -dei]

[ ´wenzdi, -dei]

[ ´θə:zdi, -dei]

[ ´fraidi, -dei]

[ ´sætədi, -dei]

[ ´sandi, -dei]


[ spriŋ]

[ ´samə]

[ ´o:təm]

[ ´wintə]

on / off

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

jaro
léto
podzim
zima

on / off

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

on / off


[ ´džænjuəri]

[ ´februəri]

[ ma:č]

[ ´eiprəl]

[ mei]

[ džu:n]

[ džu´lai]

[ ´o:gəst]

[ sep´tembə]

[ ok´təubə]

[ nə´vembə]

[ di´sembə]

on / off

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
leden

on / offvideo_text_preklad.jpg

Sloveso to be

Sloveso to be - stažený tvarI am
you are
he is
she is
it is

we are
you are
they are

on / off


[ ai am]

[ ju: a:]

[ hi: iz]

[ ši: iz]

[ it iz]


[ wi: a:]

[ ju: a:]

[ ðei a:]

on / off

jsem
jsi
je (on)
je (ona)
je (to, ono)

jsme
jste
jsou

on / off

I´m
you´re
he´s
she´s
it´s

we´re
you´re
they´re

on / off


[ aim]

[ jo:, juə]

[ hiz, hi:z]

[ šiz, ši:z]

[ its]


[ wiə]

[ jo:, juə]

[ ðeə]

on / offon / off

nahoru  nahoru  nahoru


Sloveso to be - otázka

Sloveso to be - zápor I

Sloveso to be - zápor IIam I?
are you?
is he?
is she?
is it?

are we?
are you?
are they?

on / off

jsem?
jsi?
je? (on)
je? (ona)
je? (to, ono)

jsme?
jste?
jsou?

on / off

I´m not
you´re not
he´s not
she´s not
it´s not

we´re not
you´re not
they´re not

on / off


[ aim not]

[ jo:, juə not]

[ hiz, hi:z not]

[ šiz, ši:z not]

[ its not]


[ wiə not]

[ jo:, juə not]

[ ðeə not]

on / off

I´m not
you aren´t
he isn´t
she isn´t
it isn´t

we aren´t
you aren´t
they aren´t

on / off


[ aim not]

[ ju: a:nt]

[ hi: ´iznt]

[ ši: ´iznt]

[ it ´iznt]


[ wi: aren´t]

[ ju: aren´t]

[ ðei aren´t]

on / off

Sloveso to be - větyJsem učitel.
Jsi student.
Je zpěvák.
Je zdravotní sestra.
To je dům.

Jsme děti.
Jste studenti.
Jsou Angličané.

on / off

I´m a teacher. ( ´ti:čə)
You´re a student. ( ´stju:dənt)
He´s a singer. ( ´siŋə)
She´s a nurse. ( nə:s)
It´s a house. ( haus)

We´re children. ( ´čildrən)
You´re students. ( ´stju:dənts)
They´re English. ( ´iŋgliš)

on / off


Je to vysoký muž.
Jsou to elegantní ženy.
Je to naše učitelka angličtiny.
Je dítě?
Je to mladá žena?
Jsou to angličtí studenti?
To je anglické jméno.
Jsou zaneprázdněni.
Jsou tady?
Jsou to naši sousedé.
Jsme studenti.
Je to anglická kniha?
To je krásný dům.
Děti tady nejsou.
Nyní tam nejsou.

on / off

He´s a tall man. ( to:l mæn)
They are elegant women. ( ´eligǝnt ´wimin)
She´s our English teacher. ( ´iŋgliš ´ti:čə)
Is he a child? ( čaild)
Is she a young woman? ( ´wumən)
Are they English students? ( ´stju:dənts)
It is a Czech name. ( neim)
They´re busy. ( ´bizi)
Are they here? ( hiə)
They are our neighbours. ( neibəz)
We´re students. ( ´stju:dənts)
Is it an English book? ( buk)
It is a beautiful house. ( ´bju:tifəl haus)
Children are not here. ( hiə)
They are not there now. ( ðeə nau)

on / off
nahoru  nahoru  nahoru


AJ ONLINE MAGAZÍN


AJ Online Magazín - FEBRUARY - obsahuje texty "Reading" z minulého měsíce
(7.1. - 13.1. / 14.1. - 20.1. / 21.1. - 27.1. / 28.1. - 3.2.)

AJ online magazín:
běžná velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online magazín

AJ online / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online / mobil PDA

Vocabulary:
běžná velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary

Vocab / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary / mobil PDAAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner