Obsah     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ZPĚT NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU
Lesson Texts Grammar

L 1

Úvod

číslovky, dny v týdnu, měsíce, sloveso to be,

zájmena osobní a přivlastňovací

L 2

------ ukazovací a tázací zájmena, 64 základních sloves, 64 podstaných a 64 přídavných jmen

L 3

------ sloveso to have,
předložky

L 4

My family člen určitý,
člen neurčitý
L 5 Friday – afternoon
Sunday
přítomný čas průběhový
L 6

Thursday – morning
Saturday - afternoon

přítomný čas prostý
L 7 Our house
Clothes
modální slovesa can, may, must
L 8 Pets množné číslo,
čas
L 9 An office
A busy day
Peter and his father
budoucí čas will
L 10 Cycling at weekend
A cycling tour
budoucnost pomocí going to
L 11 Meeting
Holiday
přivlastňovací pád
L 12 Our weekend house
Time to relax
there is,
there are
L 13 A barman
A journalist
A designer
minulý čas prostý
L 14 Online shopping
Your account information
minulý čas průběhový
L 15 Giving directions
A bad day
přídavná jména, příslovce
stupňování
L 16 In a shop
A letter to Marianne
mnoho, málo,
podstatná jména počítatelná a nepočitatelná
L 17 In a restaurant
Ordering meals
In a café
předpřítomný čas prostý
L 18 British Museum
National Gallery
Tate Modern
předpřítomný čas průběhový
L 19 Going to the theatre
Dressing
some, any, no,
somebody, anybody, nobody
L 20 Adventure holiday
Booking your hotel online
L 20 be able to, be allowed to, have to
L 21 Job advertisement
Job application
předminulý čas
L 22 Fitness and wellness
centre
trpný rod
L 23 South Bohemia on
horseback

podmiňovací způsob
would, could, should

L 24 A new flat
Refurbishment
podmínkové věty


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner