Skype.jpg

Určitý a neurčitý člen - Lekce 4 obsahuje člen určitý a člen neurčitý před podstaným jménem

Doplňte do cvičení člen určitý the nebo člen neurčitý a / an
online L4     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

My family    -     hledat v googlu: family, obrázky v googlu: family

My name is Peter. I am from Prague, Czech Republic. I am sixteen years old and I am a student. I have a sister. She's only fourteen years old and she is very pretty. Her name is Nicol.

This is my family. My mother and my father. They are my parents and they are young. My father is 42 years old and he's an architect. My mother is 38 and she's a school teacher.

My grandfather and grandmother are here too. They are my grandparents.

This elegant young lady is my aunt Jane. She is my mother's sister and that tall man is John. He is Jane's husband. Teresa and Martin are their children. Teresa is their daughter and she's 7 years old. Martin is their son. He is a small boy, he is only 4.

And that young man is my uncle George. He is not married. He is single. He is my mother's brother. překlad do češtiny   on / off


Jmenuji se Petr.

Je mi 16 let a jsem student.

Toto je má rodina.

Mému otci je 42 a je architekt.

Moje matka, které je 38 let, je učitelka.

Mojí sestře je pouze dvanáct a je velmi pěkná.

Toto jsou mí prarodiče.

Tato elegantní dáma je má teta Janet.

Janet je sestra mé matky.

Tamten vysoký muž je John.

On je manžel Janet.

Teresa je jejich dcera a je jí sedm.

Martin, kterému jsou pouze čtyři, je malý chlapec.

Tamten mladý muž je můj strýc.

On není ženatý, je svobodný.
všechny řádky on / offMy name is Peter.

I am 16 years old and I am a student.

This is my family.

My father is 42 years old and he is an architect.

My mother, who is 38 years old, is a teacher.

My sister is only twelve and she is very pretty.

These are my grandparents.

This elegant young lady is my aunt Janet.

Janet is my mother's sister.

That tall man is John.

He is Janet's husband.

Teresa is their daughter and she is seven.

Martin, who is only four, is a small boy.

That young man is my uncle.

He is not married, he is single.
všechny řádky on / offJak se jmenujete?

Kolik je vám let?

Jakou práci má váš otec?

Kdo je tato pěkná dívka?

Kolik je vašemu otci?

Odkud je John?

Jane a John jsou zde také.

Kdo je tamten vysoký muž?

Jejich dcera a syn jsou velmi mladí.

Naše rodina je velmi velká.

Kdy příjde teta Janet?

Můj dědeček a babička jsou mí prarodiče.

Kde oni bydlí?

Moji prarodiče bydlí v Praze.

Je ženatý nebo svobodný?
všechny řádky on / offWhat is your name?

How old are you?

What is your father's job?

Who is this pretty girl?

How old is your father?

Where is John from?

Janet and John are here too.

Who is that tall man?

Their daughter and son are very young.

Our family is very large.

When is aunt Janet coming?

My grandfather and grandmother are my grandparents.

Where do they live?

My grandparents live in Prague.

Is he married or single?
všechny řádky on / off


nahoru  nahoru  nahoru

skype_konverzacen.jpg


Určitý a neurčitý člena / an – člen neurčitý

člen a [ ə ] se používá,     -

pokud následující slovo začíná vyslovovanou souhláskou
a house, a car, a yellow handbag, a rush hour
člen an [ ən] se používá, -

pokud následující slovo začíná vyslovovanou samohláskou
an office, an hour, an old car, an English lesson

the – člen určitý

the se vyslovuje [ ðə ],     -

pokud následující slovo začíná vyslovovanou souhláskou
the house, the car, the yellow handbag, the rush hour
the se vyslovuje [ ði:],      -

pokud následující slovo začíná vyslovovanou samohláskou
the office, the hour, the old car, the English lesson

a / an – člen neurčitý

1. Člen neurčitý a / an se užívá před podstatným jménem, které se ve větě vyskytuje poprvé.
They live in a family house. Bydlí v rodinném domě.
We have a dog. Máme psa.

2. Člen neurčitý a / an použijeme, pokud popisujeme osobu nebo věc.
She is an elegant woman. Je to elegantní žena.
An octopus is a sea animal. Chobotnice je mořský živočich.

3. Člen neurčitý a / an se užívá po slovese to be, pokud hovoříme o zaměstnání.
He is a racing driver. Je automobilový závodník.
She is a teacher. Je učitelka.

! Člen neurčitý a / an se neužívá před jídly (breakfast, lunch, dinner).
- We'll have  a  lunch at 12.30.

! Člen neurčitý a / an se neužívá před nepočitatelnými podst. jm. nebo množným číslem.
-  an  offices,  a  houses,  a  money,  a  work

! Člen neurčitý a / an se neužívá, pokud je před podst. jm. číslovka, přivlastňovací zájmeno nebo ukazovací zájmeno. - We have  a  four dogs.

! Člen neurčitý a / an znamená jeden.
- She'll go on holiday in a week.

the – člen určitý

1. Člen určitý the označuje osobu nebo věc, kterou známe, nebo je jasné o koho nebo o co se jedná.
Vyplývá to ze situace nebo rozhovoru.
The flat is near the beach. Byt (o kterém jsme hovořili) je blízko pláže.
The children went to school. Děti (naše) šly do školy.

2. Člen určitý the označuje jedinečnou osobu nebo věc.
The government has decided. Vláda se rozhodla.
The Queen will make a speech. Královna přednese projev.

3. Člen neurčitý the se používá před třetím stupněm přídavných jmen.
It is the highest mountain in the world. Je to nejvyšší hora na světě.
This is the easiest exercise. Toto je nejjednodušší cvičení.

! Člen určitý the lze na rozdíl od neurčitého členu a / an použít před nepočitatelnými podst. jm. nebo množným číslem.
- the offices, the houses, the money, the work

! Člen určitý the se neužívá, pokud je před podst. jm. číslovka, přivlastňovací zájmeno nebo ukazovací zájmeno.
- We have  the  four dogs.

Členy před zeměpisnými názvy nebo vlastními jmény.

! Člen určitý the se neužívá před názvy:
- světadílů, států, měst, jednotlivých ostrovů, jednotlivých hor, jezer, náměstí a ulic.

! Člen určitý the se užívá před názvy států, které jsou psané více než jedním slovem:
- the United States, the Czech Republic

! Člen určitý the se užívá před názvem, který je psaný množným číslem. Například se jedná o souostroví, pohoří nebo některé státy:
- the Bahamas, the Seychelles, the Alps, the Andes, the Netherlands, the Philippines

! Člen určitý the se užívá před názvem řek, moří a oceánů:
- the Thames, the Nile, the Mediterranean, the Baltic Sea, the Atlantic, the Pacific

! Člen určitý the se užívá před názvem organizace, divadla, muzea, novin, hotelu:
- the United Nations, the British Olympic Association, the Theatre Royal, the Grand Theatre, the British Museum,
  the Modern Art Museum, the Times, the Daily Express, the Hilton, the Sheraton

Doplňte člen určitý (the), člen neurčitý (a / an), nebo 0 pokud věta zůstane bez členu.

Are you ___ student?
We´ll have ___ lunch at 12.30.
Tennis is ___ game.
___ government will make a final decision.
He is ___ racing driver.
We have ___ two English lessons tomorrow.
Is there ___ bookshop near here?
Do you work eight hours ___ day?
They are ___ designers.
Does he work in ___ bank?
This is ___ easiest exercise.
Your textbook is on ___ desk.
I will have ___ sandwich.
What´s ___ time?
I go to the cinema once ___ month.

That is ___ old house.
He is ___ famous artist.
I listen to ___ radio every day.
Janet doesn´t have ___ car.
We live near ___ Lake Ontario.
Which is ___ longest river in the world?
We will return in half ___ hour.
___ Queen will make a speech.
We had ___ dinner in a nice restaurant.
She was wearing ___ yellow sweater.
We went to ___ Alps last winter.
She works for ___ large company.
I must buy ___ Times newspaper.
They are going to ___ theatre.
We had a great view of ___ River Thames.
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpgAJ ONLINE MAGAZÍN


AJ Online Magazín - MARCH - obsahuje texty "Reading" z minulého měsíce
(4.2. - 10.2. / 2.2. - 17.2. / 18.2. - 24.2. / 25.2. - 3.3.)

AJ online magazín:
běžná velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online magazín

AJ online / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online / mobil PDA

Vocabulary:
běžná velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary

Vocab / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary / mobil PDAAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner