Skype.jpg

Modální slovesa can, may, must - Lekce 7 obsahuje způsobová slovesa can, may, must

Procvičte si slovesa can, may, must a zápory cannot, must not, need not ve větách
online L7     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Our house    -     hledat v googlu: Our house, obrázky v googlu: Our house

Our house is large, but it isn't new. It is in a nice little street and we like living here. We don't live in the centre of the town, but in a quiet place. There are three bedrooms and a bathroom upstairs. A living room, dining room, kitchen, hall and a small bathroom are downstairs. And I mustn't forget, we also have a study. My father sometimes works there.

There is a garage for our two cars, four bicycles and things that we don't need. We also have a large garden. There are many trees, plants and flowers. Our family is large and we have many friends. We often have visitors in our house. They come to visit us at weekends and sometimes on weekdays.
překlad do češtiny   on / off

Clothes    -     hledat v googlu: Clothes, obrázky v googlu: Clothes

I like sportswear. I usually wear jeans and a T-shirt or a sweater. My mother doesn't like it. She tells me to wear nice clothes to school. Black or blue trousers, a shirt, a belt, good shoes and sometimes a jacket. I don't like it and I always like weekends when I can wear what I want.

My sister likes wearing jeans and blouses, but only at home or at weekends. She always wears nice clothes to school or when she goes out with her friends. She likes wearing trousers, blouses and dresses. She wears rings and sometimes earrings too. "I can't wear jeans every day, girls must always dress well," my sister says. překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


What are you doing?
Where do you live?
What street does he live in?
Where are they going now?
They are going to the cinema.
They go to the cinema every month.
Do you live near the centre of the town?
Our house isn´t very large.
Do you live in a quiet place?
I mustn´t forget to call her.
We needn´t go there today.
Where does your mother work?
He doesn´t speak English.
He speaks only French.
They don´t need it.
všechny řádky on / off
     
Co děláte?
Kde bydlíte?
V které ulici bydlí?
Kam nyní jdou?
Oni jdou do kina.
Chodí do kina každý měsíc.
Bydlíte blízko městského centra?
Náš dům není velmi velký.
Bydlíte na tichém místě?
Nesmím jí zapomenout zavolat.
My tam nemusíme dnes jít.
Kde pracuje vaše matka?
On nehovoří anglicky.
Mluví pouze francouzsky.
Oni to nepotřebují.
všechny řádky on / off


What does she look like?
What does she like wearing?
Does she wear elegant clothes?
Do you like sportswear?
I don´t like it.
I don´t think that he likes it.
She is very pretty.
She always wears earrings.
What is he wearing?
He is a good looking man.
I am wearing trousers and a shirt.
What is her favourite dress?
She often goes shopping.
He needs to buy a new suit.
I like wearing jeans.
všechny řádky on / off
     
Jak ona vypadá?
Co ráda nosí?
Nosí elegantní oblečení?
Líbí se ti sportovní oblečení?
Nelíbí se mi to.
Nemyslím si, že se mu to líbí.
Ona je velmi pěkná.
Vždy nosí náušnice.
Co má na sobě?
On je pohledný muž.
Mám na sobě kalhoty a košili.
Jaké jsou její oblíbené šaty?
Chodí často nakupovat.
Potřebuje si koupit nové šaty.
Rád nosím džíny.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

facebook_profil_AJ.jpg

Modální slovesa - can, may, must


já mohu (umím) I can   [ ai kæn]
ona smí she may   [ ši: mei]
my musíme we must   [ wi: mast]

já nemohu (neumím) I cannot   [ ai kænot] I can't   [ ai ka:nt]
ona nesmí she must not   [ ši: mast not] she mustn't   [ ši: ´masnt]
my nemusíme we need not   [ wi: ni:d not] we needn't   [ wi: ´ni:dnt]

can – cannot - can't
What can I do for you? Co pro vás mohu udělat?
He can speak English quite well. Hovoří anglicky docela dobře.
She can't say it in English. Neumí to říct anglicky.
We can finish it in two days. Můžeme to dokončit za dva dny.
Can you come at seven o'clock? Můžete přijít v sedm hodin?
! Cannot je jedno slovo.

may – must not - mustn't
May I come in? Smím vstoupit?
May I use your phone? Smím si od vás zavolat? (použít telefon)
You mustn't forget to call her. Nesmíš jí zapomenout zatelefonovat.
We mustn't talk during the test. Nesmíme mluvit během testu.
They mustn't come late. Nesmí přijít pozdě.
! Opak slova may je mustn't.

must – need not - needn't
Must he come tomorrow? Musí přijít zítra?
He needn't come tomorrow. Nemusí přijít zítra.
I must get up at six on weekdays. Musím vstávat v šest ve všední dny.
She needn't go to work on Monday. Nemusí jít do práce v pondělí.
We needn't hurry. Nemusíme spěchat.
! Opak slova must je needn't.
Samostatné sloveso need znamená potřebovat. Záporná věta - I don't need - znamená nepotřebuji.
What can I do for you?
She can´t say it in English.
We can finish it in two days.
Can you come at seven o´clock?
He can speak English quite well.
He can´t come tomorrow.
May I come in?
He needn´t go there again.
I must catch the nine o´clock bus.
May I use your phone?
You mustn´t forget to call her.
Can you tell me the way to Oxford street?
You needn´t finish it by Friday.
She can´t help him.
Why can´t she come with us?
všechny řádky on / off
     
Co pro vás mohu udělat?
Neumí to říct anglicky.
Můžeme to dokončit za dva dny.
Můžete přijít v sedm hodin?
Hovoří anglicky docela dobře.
Nemůže zítra přijít.
Smím vstoupit?
Nemusí tam znovu jít.
Musím stihnout autobus v devět hodin.
Smím si od vás zavolat?
Nesmíš jí zapomenout zatelefonovat.
Můžete mi ukázat cestu do Oxford street? (říci)
Nemusíte to dokončit do pátku.
Ona mu nemůže pomoci.
Proč nemůže jít s námi?
všechny řádky on / off


Can you come before two o´clock?
I must get up at six on weekdays.
He needn´t do it.
You must bring that book tomorrow.
I must thank him for helping me.
We mustn´t come late to school.
We mustn´t talk during the test.
Must I come at six o´clock?
Can you hear me?
She needn´t go home yet.
You must stay for the weekend too.
Must he come on Monday?
He needn´t come tomorrow.
He needn´t go to work on Monday.
We needn´t hurry.
všechny řádky on / off
     
Můžete přijít před druhou hodinou?
Musím vstávat v šest ve všední dny.
On to nemusí udělat.
Musíte zítra přinést tu knihu.
Musím mu poděkovat za to, že mi pomohl.
Nesmíme přijít pozdě do školy.
Nesmíme mluvit během testu.
Musím přijít v šest hodin?
Slyšíte mě?
Ještě nemusí jít domů.
Musíte také zůstat na víkend.
Musí přijít v pondělí?
Nemusí přijít zítra.
Nemusí jít do práce v pondělí.
Nemusíme spěchat.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpgAJ ONLINE MAGAZÍN


AJ Online Magazín - MARCH - obsahuje texty "Reading" z minulého měsíce
(4.2. - 10.2. / 2.2. - 17.2. / 18.2. - 24.2. / 25.2. - 3.3.)

AJ online magazín:
běžná velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online magazín

AJ online / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online / mobil PDA

Vocabulary:
běžná velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary

Vocab / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary / mobil PDAAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner