Skype.jpg

Podstatná jména - Lekce 8 obsahuje množné číslo - doplňte množné číslo podstatných jmen

Časové určení - days, months, seasons, year, decade, century - doplňte chybějící předložky
online L8     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Pets    -     hledat v googlu: Pets, obrázky v googlu: Pets

We also have many pets and my father thinks that we need a bigger house. We have three big dogs, a puppy, two cats and a parrot. A parrot is my brother's favourite pet. Dogs are sometimes in the kitchen or in the garden. I go for a walk with them every day. A puppy is only one month old. It is very little and lives in a large box on the bed. Cats are usually in the living room. They seldom go out of the house.

I like all our pets. They play all the time and I think that it is great. I like reading and I have many books about animals. My brother wants to have one more cat and two parrots. My father doesn't like it, I think that he only likes animals on television. My brother must talk to our mother about new pets. I must tell you, "our house is never boring."

We go to our grandparents' house every weekend in summer. They have a house with a large garden in the country. Their house is near Prague. We go there by car or sometimes we take a bus. My grandparents have a dog, a cat and two horses. There are woods and a river near the house. I always like it there and I don't want to go back home. I don't have to study or think about school or homework when I am there. překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg

Máte domácí zvíře?

Můj otec si myslí, že potřebujeme větší dům.

Jana má raději psy než kočky.

Máme papouška v kleci.

Ráno musím nakrmit všechny naše domácí zvířata.

Můj otec říká, že nepotřebujeme další domácí zvířata.

O čem čteš?

Rád čtu knihy o zvířatech.

Co myslíš?

O čem přemýšlíš?

O kom hovoří?

O čem hovoří?

Pro koho to je?

Na co to je?

Od koho je tento dárek?
všechny řádky on / offDo you have a pet?

My father thinks that we need a bigger house.

Jane prefers dogs to cats.

We keep our parrot in the cage.

I must feed all our pets in the morning.

My father says that we don´t need any more pets.

What are you reading about?

I like reading books about animals.

What do you think?

What are you thinking about?

Who is he talking about?

What is he talking about?

Who is it for?

What is it for?

Who is this present from?
všechny řádky on / offJak často jezdí domů k jejím rodičům?

Ona tam jezdí téměř každý víkend.

Oni tam jezdí jedenkrát nebo dvakrát za měsíc.

Pojedete tam tento víkend?

Málokdy tam jezdím v zimě.

Kde oni bydlí?

Jezdíte tam autem nebo autobusem?

Jak daleko je řeka?

Oni nebydlí na farmě.

Mají nějaká zvířata?

Kde chovají své koně?

Proč rádi jezdíte na venkov?

Nechci se vracet domů v neděli.

Jejich dům je blízko řeky.

Jejich dům je 30 kilometrů jižně od Prahy.
všechny řádky on / offHow often does he go to her parents´ house?

She goes there almost every weekend.

They go there once or twice a month.

Are you going there this weekend?

I seldom go there in winter.

Where do they live?

Do you go there by car or do you take a bus?

How far is the river?

They don´t live on a farm.

Do they have many animals?

Where do they keep their horses?

Why do you like going to the country?

I don´t want to go back home on Sundays.

Their house is near the river.

Their house is 30 kilometres south of Prague.
všechny řádky on / off


nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg

Množné číslo


Většinou přidáme k jednotnému číslu -s:

Pokud končí podstatné jméno na sykavku přidáme -es:

      car cars bus buses
      chair chairs box boxes
      street streets bus buses
      river rivers church churches

Pokud končí podstatné jméno na souhlásku + y, nahradíme y příponou -ies:

Pokud končí podstatné jméno na samohlásku + y, pouze přidáme -s:

      baby babies boy boys
      lady ladies day days
      dictionary dictionaries play plays
      party parties journey journeys

Pokud končí podstatné jméno na -f nebo -fe, nahradíme je příponou -ves:

U některých podstatných jmen se množné číslo tvoří nepravidelně:

      life lives man men
      half halves woman women
      wife wives child children
      leaf leaves    

Odlišné tvoření množného čísla:

      foot feet sheep sheep
      tooth teeth fish fish
      goose geese series series
      mouse mice species species
      hero heroes basis bases
      tomato tomatoes analysis analyses
      potato potatoes crisis crises


! Některá podstatná jména jsou většinou (ne vždy) spojována se slovesem v množném čísle:
- team (are), family (are), staff (are), committee (are)

! Podstatná jména, která mají příponu -ics jsou spojována se slovesem v jednotném čísle:
- politics (is), athletics (is), mathematics (is), physics (is)

! Některá podstatná jména mají množné číslo. Pokud je chceme spočítat musíme použít spojení a pair of, two pairs of, atd. Two pairs of trousers nepřekládáme jako dva páry kalhot, ale dvoje kalhoty.
- trousers, scissors, pyjamas, glasses

Doplňte množné číslo podstatných jmen

party
journey
mouse
woman
church
goose
hero
loaf
box
country
foot
series
louse
crisis
potato

half
child
table
basis
dictionary
salesman
match
species
shelf
tooth
play
tomato
sheep
photo
analysis
nahoru  nahoru  nahoru

facebook_profil_AJ.jpg

Časové určení


Time
There are 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour, 24 hours in a day, 7 days in a week, 52 weeks in a year, 10 years in a decade, 100 years in a century, 1 000 years in a millennium.


Days (používáme předložku on – on Friday)
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Weekend (používáme předložku at – at weekend)
Saturday, Sunday

Weekday (používáme předložku on – on Wednesday)
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Months (používáme předložku in – in August)
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Seasons (používáme předložku in – in autumn)
spring, summer, autumn, winter

Year (používáme předložku in – in 2008)
1963 – nineteen sixty-three, 1984 – nineteen eighty-four, 1999 – nineteen ninety-nine, 2005 – two thousand five

Decade (používáme předložku in – in the 1960s – je desetiletí od 1960 do 1969)
the 1920s, the 1930s, the 1960s, the 1990s (the twenties – the '20s, the thirties – the '30s, the sixties – the '60s, the nineties – the '90s

Century (používáme předložku in – in the 15th century – je období od 1401 do 1500)
the 12th century, the 15th century, the 19th century, the 20th century


What is the time? - What time is it?

It is 7 o'clock. It is 7.30. It's 8 o'clock. It's 11 o'clock.

at 7 o'clock, at 7.30, at 8 o'clock, at 11 o'clock (v sedm hodin … )

Při určení času použijeme předložku past nebo to.
7.15 – a quater past seven, 9.20 – twenty (minutes) past nine, 11.30 – half past eleven, 11.45 – a quater to twelve

a.m. (am) – ante meridiem – znamená dopoledne (do 12.00)
p.m. (pm) – post meridiem – znamená odpoledne (po 12.00)

další info ohledně určení času (hodin) je na straně www.anglictinacz.com/cas/
další info o časových předložkách je na straně www.anglictinacz.com/online-gramatika-1-8/?p=3

Doplňte chybějící předložky (in, on, at, past, to)

Can we meet ___ 9 o´clock?
They will arrive in London ___ Monday.
Will you be home ___ the morning?
Will you be home ___ Monday morning?
They got married ___ 11 March.
Will you be here ___ the weekend?
They got married ___ March 11.
They got married ___ March.
Paula was born ___ 1984.
I usually get up at seven ___ weekdays.
We are going on holiday ___ winter.
I will stay home ___ New Year´s Day.
The train leaves for Prague ___ four.
The church was built ___ the 13th century.
He graduated ___ the sixties.

I usually have a holiday ___ August.
The bus leaves ___ 2 o´clock.
We´re going on holiday ___ February.
The album was released ___ the ´60s.
The meeting will start ___ about 11.
11.30 – It´s half ___ eleven.
He was elected ___ May 2002.
He was elected ___ May 17th.
They are arriving ___ Christmas Day.
11.45 – It´s a quater ___ twelve.
She is going to leave ___ Friday.
I never work ___ weekends.
Will they stay in Prague ___ Easter?
The firm was founded ___ the late 1990s.
9.40 – It´s twenty minutes ___ ten.
nahoru  nahoru  nahoru


AJ ONLINE MAGAZÍN


AJ Online Magazín - MARCH - obsahuje texty "Reading" z minulého měsíce
(4.2. - 10.2. / 2.2. - 17.2. / 18.2. - 24.2. / 25.2. - 3.3.)

AJ online magazín:
běžná velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online magazín

AJ online / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 250kB)
AJ online / mobil PDA

Vocabulary:
běžná velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary

Vocab / mobil PDA iPod
větší velikost textu
(pdf 80kB)
Vocabulary / mobil PDAAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner