Skype.jpg

Složeniny a neurčitá zájmena - Lekce 19 some, any, no - otázka, oznamovací a záporná věta

Somebody, someone, something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere, nobody, nothing, nowhere
online L19     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Going to the theatre    -     hledat v googlu: Theatre, obrázky v googlu: Theatre

Pam:    We are going to the theatre tonight.
Ann:     What are you going to see?
Pam:   A play by William Shakespeare. It's called   "As you like it".  Have you              seen it?
Ann:    Yes, I saw it two months ago. It is my favourite play. I think it has been              performed for eight months.
Pam:   Yes, it started last October. It has been running for eight and a half              months now.
Ann:    I'm sure you'll enjoy it. It's a great performance, however there will be a lot              of people there. It will be crowded. It's always sold out.
Pam:   I know it's a popular play. Luckily we have already bought the tickets. We              bought them three weeks ago. překlad do češtiny   on / off

Dressing    -     hledat v googlu: Dressing, obrázky v googlu: Dressing

He:      I will put on this dark suit and a light blue shirt.
She:   I have been trying on these four dresses. I haven't decided yet, but I think I             would like to wear this new dress. I have never worn it, although I have             had it for six months. What do you think?
He:      I like this dress better than those dresses you had on before.
She:   I can never decide. Besides I have nothing to wear. I must go shopping             next weekend. I think your tie doesn't match the shirt.
He:      I haven't noticed that. Maybe I will take this yellow tie. Do you think we will             make it in time?
She:   I know I have been dressing for almost an hour. I will be ready in 10             minutes. I only need my necklace and earrings.
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


We´re going to the theatre tonight.
What are you going to see?
It´s a play by Shakespeare.
What is it called?
Have you seen it?
Yes, I saw it two months ago.
He´s been performing in this play for a few months.
The play was first performed in October.
It´s been running for eight and a half months.
I´m sure you´ll enjoy it.
I think there will be a lot of people there.
It´s always sold out.
Have you bought the tickets yet?
Yes, we have already bought the tickets.
We bought them three weeks ago.
všechny řádky on / off
     
Dnes večer půjdeme do divadla.
Na co jdete?
Je to hra od Shakespeara.
Jak se to jmenuje?
Už jsi to viděla?
Ano, viděla jsem to před dvěma měsíci.
Účinkuje v této hře několik měsíců.
Ta hra byla poprvé uvedena v říjnu.
Dávají to osm a půl měsíce.
Jsem si jist, že se vám to bude líbit.
Myslím, že tam bude spousta lidí.
Je vždy vyprodáno.
Už jste koupili lístky?
Ano, už jsme koupili lístky.
Koupili jsme je před třemi týdny.
všechny řádky on / off


What are you going to wear?
He´ll put on a dark suit and a light blue shirt.
He´s done nothing so far.
What has she been doing all evening?
I´ve been trying on this dress.
I haven´t decided yet.
I would like to wear this new dress.
I´ve never worn it before.
How long have you had it?
I´ve had it for six months.
Your tie doesn´t match the shirt.
I haven´t noticed that.
Do you think we´ll make it in time?
She´s been already dressing for an hour.
She´ll be ready in ten minutes.
všechny řádky on / off
     
Co budeš mít na sobě?
Oblékne si tmavý oblek a světlemodrou košili.
Zatím nic neudělal.
Co dělá celý večer?
Zkoušela jsem tyto šaty.
Ještě jsem se nerozhodla.
Chtěla bych si vzít tyto nové šaty.
Nikdy jsem je předtím neměla na sobě.
Jak dlouho to máte?
Mám to šest měsíců.
Tvoje kravata se nehodí ke košili.
Já jsem si toho nevšiml.
Myslíš, že to zvládneme včas
Ona se už obléká hodinu.
Bude připravena za deset minut.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Some, any, noSome
! V kladné oznamovací větě   =   nějaký, některý (trochu, několik)
! V otázce   =   nějaký, některý (trochu, několik)   -   používáme pokud o něco žádáme, něco nabízíme
nebo očekáváme kladnou odpověď

!  V záporné větě    =    nepoužívá se 
She is going to buy some fruit. Koupí nějaké ovoce.
She knows some people in England. Zná nějaké lidi v Anglii.
Do you have some time this afternoon? Máš dnes odpoledne nějaký čas? (trochu)
There are some sandwiches on the table. Na stole jsou nějaké sendviče. (několik)
Can I offer you some wine? Mohu vám nabídnout víno? (trochu vína)

Any
! V kladné oznamovací větě   =   jakýkoli, kterýkoli, každý
! V otázce   =   nějaký, některý
! V záporné větě   =   žádný
You can take any bus to the centre. Do centra můžete jet kterýmkoli autobusem.
(každým)
Do they have any children? Mají děti? (nějaké děti)
Are there any good cafés near here? Jsou poblíž nějaké dobré kavárny?
She didn't buy any fruit. Nekoupila žádné ovoce.
She doesn't have any friends in England. Nemá žádné přátele v Anglii.

No
!  V kladné oznamovací větě    =    nepoužívá se 
! V otázce   =   žádný
! V záporné větě   =   žádný
There is no bus to the centre. Žádný autobus do centra nejezdí.
They had no children. Neměli žádné děti.
There are no cafés near here. Poblíž nejsou žádné kavárny.
She has no friends in England. Nemá žádné přátele v Anglii.
We have no time. Nemáme čas.
! Zápor můžete často vyjádřit dvěma větami:
Neměli žádné děti.   =   They had no children. / They didn't have any children.
Poblíž nejsou žádné kavárny.   =   There are no cafés near here. / There aren't any cafés near here.


Složeniny   -   some, any, no


Složeniny some   -   somebody, someone, something, somewhere
somebody, someone   -   někdo
something   -   něco
somewhere   -   někde
! Sloveso použité se somebody, anybody, nobody je v jednotném čísle.
! Somebody is waiting for you. Nothing is ready. Nobody is coming.


Složeniny any   -   anybody, anyone, anything, anywhere
  oznamovací věta otázka záporná věta
anybody, anyone kdokoli někdo nikdo
anything cokoli něco nic
anywhere kdekoli někde nikde
! Sloveso použité se somebody, anybody, nobody je v jednotném čísle.
! Somebody is waiting for you. Nothing is ready. Nobody is coming.


Složeniny no   -   nobody, no one, nothing, nowhere (none, neither)
nobody, no one   -   nikdo
nothing   -   nic
nowhere   -   nikde

none   –   znamená žádný z určitého počtu osob nebo věcí
        None of them will be here on Friday. Nikdo z nich tady nebude v pátek.
        None of us knew how to do it. Nikdo z nás nevěděl jak to udělat.
neither   -   znamená žádný, pokud se jedná pouze o dvě osoby nebo věci
        Neither of them will be here on Friday. Ani jeden z nich tady nebude v pátek. (ze dvou osob)
        Neither of us knew how to do it. Ani jeden z nás nevěděl jak to udělat. (ze dvou osob)
! Sloveso použité se somebody, anybody, nobody je v jednotném čísle.
! Somebody is waiting for you. Nothing is ready. Nobody is coming.
She´s going to buy some fruit.
She knows some people in England.
Are there any good cafés near here?
She didn´t buy any fruit.
She doesn´t have any friends in England.
There is no bus to the centre.
There are no cafés near here.
Do you have some time this afternoon?
There are some sandwiches on the table.
Do they have any children?
They had no children.
There is a 20 percent discount on any book you buy.
We have no time.
Can I offer you some wine?
You can take any bus to the centre.
všechny řádky on / off
     
Koupí nějaké ovoce.
Zná nějaké lidi v Anglii.
Jsou poblíž nějaké dobré kavárny?
Nekoupila žádné ovoce.
Nemá žádné přátele v Anglii.
Žádný autobus do centra nejezdí.
Poblíž nejsou žádné kavárny.
Máš dnes odpoledne nějaký čas?
Na stole jsou nějaké sendviče.
Mají nějaké děti?
Neměli žádné děti.
Na každou knihu, kterou koupíte je 20 procent sleva.
Nemáme čas.
Mohu vám nabídnout trochu vína?
Do centra můžete jet kterýmkoli autobusem.
všechny řádky on / off


I can´t eat anything. I have a stomach ache.
Did you say anything?
Did you hear something about it?
I couldn´t buy it anywhere.
I don´t want any coffee.
They didn´t meet anybody.
There is somebody waiting for you.
She doesn´t know anything about it.
Is there something I can do for you?
Nobody knows anything about it.
None of his friends come from England.
None of them will be here on Friday.
None of us knew how to do it.
Neither of them will be here.
Neither of us knew her.
všechny řádky on / off
     
Nemohu nic jíst. Bolí mě břicho.
Říkal jsi něco?
Slyšel jsi o tom něco?
Nemohl jsem to nikde koupit.
Nechci žádnou kávu.
Nepotkali nikoho.
Někdo na vás čeká.
Nic o tom neví.
Je něco co pro vás mohu udělat?
Nikdo o tom nic neví.
Nikdo z jeho přátel nepochází z Anglie.
Nikdo z nich tady nebude v pátek.
Nikdo z nás nevěděl jak to udělat.
Ani jeden z nich tady nebude.
Ani jeden z nás jí neznal.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

anglictina_skype.jpg texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner