Skype.jpg

Modální slovesa - Lekce 20 obsahuje opis modálních sloves can, may a must

Be able to, be allowed to, have to - modální slovesa být schopen, smět nebo mít dovoleno a muset
online L20     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Adventure holiday    -     hledat v googlu: Adventure, obrázky v googlu: Adventure

Tsavo West National Park
Tsavo West is an excellent place for visitors who enjoy hiking. It offers a number of nature trails and the opportunity to explore the volcanic crater. The park offers diverse habitats - mountains, lakes, grasslands, vast plains, woodlands, hills, forests in the mountain areas and rich river vegetation. The Park allows a number of activities such as horse riding, hiking and camping.

Places to visit
Mzima springs:   Mzima springs are at the heart of Tsavo and should not be missed. You can watch birds, monkeys, crocodiles and hippos in or near the water pools.
Roaring rocks:   The Roaring Rocks will give you magnificent panoramic views of the Ngulia Hills and the plain called Rhino valley.
Shetani lava flow and cave:   The Shetani flow is the remain of volcanic eruptions. There is a cave near the center of the outflow.
Chaimu crater:   This volcano can be climbed, there is a track leading to the top. Climbing the volcano is not easy. The view from the top is great.
Wildlife in the park:   Tsavo West National Park offers one of the greatest game watching in the world - elephants, crocodiles, hippopotamus, buffalos and black rhinoceros. There are also lions, cheetahs and leopards in the park. Other animals that can be seen are giraffes, zebras, antelopes and gazelles.
Poacher's lookout:   The lookout offers excellent views of Mount Kilimanjaro. Early in the morning is the best time to go.

The weather in Tsavo West is very hot and temperatures can reach 40°C in hot season (Jan-Feb). There are two rain seasons (Mar - May and Oct - Dec). překlad do češtiny   on / off

Booking your hotel online    -     hledat v googlu: Booking online, obrázky v googlu: Booking online

Enter the dates of your stay to check availability.    Check-In Date / Check-Out Date
Hotel Facilities:    Bar, Restaurant, Terrace, Safety Deposit Box.
Activities: Sauna, Spa and Wellness Centre, Massage.
Services: Room Service, Breakfast in the Room, Laundry.
Internet: Internet and Wi-Fi is available free of charge.
  Check-In Time 14.30pm / Check-Out Time 12.30pm
Cancellation: If cancelled 3 days before the arrival date, no fee is charged.
Terms
and Conditions:
We take the privacy of your personal data very seriously. Your personal information will only be used for booking.
překlad do češtiny   on / off
skype_konverzacen.jpg


It´s a great place for those who enjoy hiking.
I´ve already visited this place before.
I´ve been visiting this park for several years.
Our university has a research laboratory there.
When was it established?
It was established in 1979.
It´s been in operation for many years.
Students have been using it since 1979.
They´ve been using it for 30 years.
They also offer horse riding.
You should visit the springs.
Game watching is one of the best in the world here.
Have you seen any elephants or crocodiles?
It´s been very hot lately.
This park has been very popular for many years.
všechny řádky on / off
     
Je to skvělé místo pro ty, kteří mají rádi pěší turistiku.
Už jsem to místo předtím navštívil.
Navštěvuji tento park několik let.
Naše univerzita tam má výzkumnou laboratoř.
Kdy byl založen?
Byl založen v roce 1979.
Je v provozu mnoho let.
Studenti jej používají od roku 1979.
Používají jej 30 let.
Také poskytují jízdu na koni.
Měli byste navštívit prameny.
Zde je pozorování zvěře jedno z nejlepších na světě.
Viděl jste nějaké slony nebo krokodýly?
Poslední dobou je velmi horko.
Tento park je mnoho let velmi populární.
všechny řádky on / off


Have you booked your hotel yet?
Yes, I´ve already booked a hotel room.
Has she visited this place before?
They cancelled the stay two days ago.
Your personal data will only be used for booking.
They´ve recently opened a new hiking trail.
Many people have visited this park in recent years.
They´ve refurbished all rooms recently.
What have you been doing recently?
We´ve already been to this hotel.
I know that guide personally.
When did you meet?
We met five years ago.
We´ve known each other for five years.
Have they known him since 2005?
všechny řádky on / off
     
Už jste si objednal hotel?
Ano, už jsem si objednal hotelový pokoj.
Už toto místo předtím navštívila?
Zrušili pobyt před dvěma dny.
Vaše osobní údaje budou použité pouze pro rezervaci.
Nedávno otevřeli novou turistickou stezku.
Mnoho lidí navštívilo tento park v posledních letech.
Nedávno renovovali všechny pokoje.
Co jste dělali poslední dobou?
Už jsme v tomto hotelu byli.
Znám toho průvodce osobně.
Kdy jste se seznámili?
Seznámili jsme se před pěti lety.
Známe se pět let.
Znají ho od roku 2005?
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Be able to, be allowed to, have tobe able to
be able to – je opis modálního slovesa can
be able to – na rozdíl od slovesa can se používá ve všech časech
Will you be able to do it for us? Budete moci to pro nás udělat?
He won't be able to come next Friday. Nebude moci přijít příští pátek.
I was able to convince him. Byl jsem schopen ho přesvědčit.
They weren't able to repair my car. Nebyli schopni opravit moje auto.
Has she been able to save any money? Byla schopná ušetřit nějaké peníze?
They will be able to have a long holiday. Budou moci mít dlouhou dovolenou.
I haven't been able to relax recently. Nebyl jsem schopen si odpočinout poslední dobou.
! be able to – se překládá moci nebo být schopen
! Informace o modálních slovesech „can, may, must“ jsou v L 7 www.anglictinacz.com/online-gramatika-1-8/?p=7 .


be allowed to
be allowed to - je opis modálního slovesa may
be allowed to - na rozdíl od slovesa may se používá ve všech časech
She is allowed to do it. Smí to udělat.
Was she allowed to take it? Směla si to vzít?
He wasn't allowed to continue. Nesměl pokračovat.
Will he be allowed to take next week off? Bude si smět vzít volno příští týden?
Timmy isn't allowed to watch TV after 10 pm. Timmy se nesmí dívat na TV po desáté večer.
Dogs aren't allowed without a leash. Psi nesmí být bez vodítka.
Smoking is not allowed in here. Nesmí se tady kouřit. (kouření zakázáno)
! be allowed to - se překládá smět nebo mít dovoleno
! Informace o modálních slovesech „can, may, must“ jsou v L 7 www.anglictinacz.com/online-gramatika-1-8/?p=7 .


have to
have to – je opis modálního slovesa must
have to - na rozdíl od slovesa must se používá ve všech časech
I don't have to work at weekends. Nemusím pracovat o víkendech.
Does she have to finish the report? Musí dokončit tu zprávu?
He had to go to the trade fair yesterday. Včera musel jet na veletrh.
Did your father have to go to hospital? Musel váš otec jít do nemocnice?
My mother says that I have to study every day. Moje matka říká, že se musím učit každý den.
Does he have to do it tomorrow? Musí to udělat zítra?
Why did she have to do it? Proč to musela udělat?
! have to - se překládá muset
! Informace o modálních slovesech „can, may, must“ jsou v L 7 www.anglictinacz.com/online-gramatika-1-8/?p=7 .He won´t be able to come next Friday.
I don´t have to work at weekends.
Has she been able to save any money?
He wasn´t allowed to continue.
Does she have to finish the report?
Did your father have to go to hospital?
Will you be able to do it for us?
I was able to convince him.
They weren´t able to repair my car.
She is allowed to do it.
Was she allowed to take it?
Mr Brent had to go to the trade fair yesterday.
They will be able to have a long holiday.
Will he be allowed to take next week off?
My mother says that I have to study every day.
všechny řádky on / off
     
Nebude moci přijít příští pátek.
Nemusím pracovat o víkendech.
Byla schopná ušetřit nějaké peníze?
Nesměl pokračovat.
Musí dokončit tu zprávu?
Musel váš otec jít do nemocnice?
Budete moci to pro nás udělat?
Byl jsem schopen ho přesvědčit.
Nebyli schopni opravit moje auto.
Smí to udělat.
Směla si to vzít?
Pan Brent musel jet včera na veletrh.
Budou moci mít dlouhou dovolenou.
Bude si smět vzít volno příští týden?
Moje matka říká, že se musím učit každý den.
všechny řádky on / off


They will have to try it again.
Timmy isn´t allowed to watch TV after 10 pm.
Dogs aren´t allowed without a leash.
I won´t be able to finish it in time.
Smoking is not allowed in here.
Does he have to do it tomorrow?
I wasn´t able to fall asleep last night.
Why did she have to do it?
He wasn´t able to concentrate on his homework.
Are we allowed to leave school earlier today?
I´m allowed to use my father´s car at weekends.
How long did he have to wait?
We weren´t allowed to use a dictionary during the test.
Were the students able to finish all the exercises?
I didn´t have to get up early this morning.
všechny řádky on / off
     
Budou to muset zkusit znovu.
Timmy se nesmí dívat na TV po desáté večer.
Psi nesmí být bez vodítka.
Nebudu schopen to dokončit včas.
Nesmí se tady kouřit.
Musí to udělat zítra?
Včera v noci jsem nebyl schopen usnout.
Proč to musela udělat?
Nebyl schopen se soustředit na domácí úkol.
Smíme dnes odejít ze školy dříve?
O víkendech smím používat auto mého otce.
Jak dlouho musel čekat?
Během testu jsme nesměli použít slovník.
Byli studenti schopni dokončit všechna cvičení?
Dnes ráno jsem nemusel vstát brzy.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

anglictina_skype.jpg texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner