Skype.jpg

Podmiňovací způsob - Lekce 23 obsahuje podmiňovací způsob - would, should, could

Přeložte věty do angličtiny, podmiňovací způsob budoucí a minulý - would, would like, should, could
online L23     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Discover South Bohemia on horseback    -     hledat v googlu: Riding horses
                                                                             -     obrázky v googlu: Riding horses


Day 1:   Třeboň - We're meeting at a restaurant Zlatá Hvězda. The start of the meeting is at 2pm. We'll talk about our itinerary and in the afternoon we'll have the excursion to the local Regent brewery which was built in 1379. It is one of the oldest breweries in Europe. Třeboň (49°0' 14°46') was established in the middle of the 12th century. It lies between ponds Svět and Rožmberk.

Day 2:   In the morning we'll visit the magnificent renaissance chateau lying in the south-west part of Třeboň. Třeboň - Lomnice nad Lužnicí (10 km). Departure on horseback in the afternoon. Arrival at horse stables Chmelnice at about 4pm. Lomnice nad Lužnicí (49°5' 14°43') is a small town which lies 10 km north-west of Třeboň. It is surrounded by beautiful nature.

Day 3:   Lomnice nad Lužnicí – Lišov (12 km). We'll leave Lomnice nad Lužnicí early in the morning. We'll ride our horses along pond Dvořiště. We'll arrive in Lišov (49°0' 14°36'), which is a small town, at about lunchtime. In the afternoon we can visit a Church of St Václav. We should also see baroque statues of St Anna and St Jan Nepomucký.

Day 4:   Lišov – Kolný (8 km). We'll leave at about 10 o'clock in the morning and arrive in Kolný (49°3' 14°34') before noon. We can leave our horses at the stables and meet at the log cabin where we'll stay overnight. In the afternoon we'll have a course focused on horse riding, nature and ecology.

Day 5:   Kolný - Hluboká nad Vltavou (14 km). We should leave early in the morning as it is the longest and the most difficult trail. We'll arrive in Hluboká nad Vltavou (49°3' 14°26') at about noon and leave our horses at the stables directly below the chateau. In the afternoon we'll visit the chateau Hluboká. Here is the end of our journey. překlad do češtiny   on / off
skype_konverzacen.jpg


We should arrive in the morning.
They´ll arrive by eleven o´clock.
The start of the meeting is at two o´clock.
Would they like to come?
We would like to show it to you.
We´ll have the excursion to the local brewery.
When was it built?
The brewery was built in 1379.
This town lies between two large ponds.
It was established in the middle of the 12th century.
We could visit the chateau tomorrow.
We visited the magnificent chateau in the morning.
We´ll arrive at horse stables at about four o´clock.
It´s surrounded by beautiful nature.
This town lies 10 km south-east of Lomnice.
všechny řádky on / off
     
Měli bychom přijet ráno.
Přijedou do jedenácti hodin.
Začátek setkání je ve dvě hodiny?
Chtěli by přijít.
Chtěli bychom vám to ukázat?
Budeme mít prohlídku místního pivovaru.
Kdy byl postaven?
Pivovar byl postaven v roce 1379.
Toto město leží mezi dvěma velkými rybníky.
Bylo založeno uprostřed dvanáctého století.
Mohli bychom navštívit ten zámek zítra.
Navštívili jsme nádherný zámek ráno.
Přijedeme do stájí asi ve čtyři hodiny.
Je obklopen krásnou přírodou.
Toto město leží 10 km jihovýchodně od Lomnice.
všechny řádky on / off


It´ll be a very exciting journey.
When would they like to leave?
They´ll leave early in the morning.
He´ll ride his horse through beautiful nature.
When will they arrive?
We´ll arrive at lunchtime.
We can leave our horses at the stables.
We should leave early in the morning.
He´ll arrive in Hluboká at about noon.
What time will they arrive?
They should be here by 3 o´clock.
I´ve been riding horses all day.
They would like to have a picnic now.
We could leave in five minutes.
He is expected at eleven o´clock.
všechny řádky on / off
     
Bude to velmi vzrušující cesta.
Kdy by chtěli odjet?
Oni odjedou brzy ráno.
Pojede na svém koni napříč krásnou přírodou.
Kdy oni přijedou?
Přijedeme v čase oběda.
Můžeme nechat naše koně ve stájích.
Měli bychom odjet brzy ráno.
Přijede do Hluboké asi v poledne.
V kolik hodin přijedou?
Měli by tady být do třech hodin.
Jezdil jsem na koni celý den.
Nyní by chtěli mít piknik.
Mohli bychom odjet za pět minut.
Je očekáván v jedenáct hodin.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Podmiňovací způsob - would, would like, should, couldBudoucnost

! Would se nepřekládá. Pouze se ke slovesu přidá by, bych, bys, bychom.
I would do it again. Udělal bych to znovu.
Would she come on Wednesday? Přišla by ve středu?
They would not stay here until tomorrow. Nezůstali by tady do zítra.

! Would like to se překládá jako chtěl by nebo rád by.
I would like to do it again. Chtěl bych to udělat znovu.
Would she like to come on Wednesday? Chtěla by přijít ve středu?
They would not like to stay here until tomorrow. Nechtěli by tady zůstat do zítra.

! Could se překládá jako mohl by.
I could do it again. Mohl bych to udělat znovu.
Could she come on Wednesday? Mohla by přijít ve středu?
They could not stay here until tomorrow. Nemohli by tady zůstat do zítra.
! Could je také minulý čas od slovesa can.
She can speak three languages. She could speak English when she was twelve.

! Should se překládá jako měl by.
I should do it again. Měl bych to udělat znovu.
Should she come on Wednesday? Měla by přijít ve středu?
They should not stay here until tomorrow. Neměli by tady zůstat do zítra.


Minulost

! Would have (done) se používá například v podmínkových větách.
I would have done it if I had time. Byl bych to udělal, kdybych měl čas.
Would have they come if they were invited? Přišli by, kdyby byli pozváni?
They wouldn't have stayed even if they had time. Nezůstali by, i kdyby měli čas.

! Could have (done) se používá pro situace v minulosti, kdy něco mohlo být, ale nestalo se.
I had time last week. I could have done it. Měl jsem čas minulý týden. Mohl jsem to udělat.
She could have come to the party yesterday. Mohla včera přijít na večírek.
They couldn't have arrived yesterday. Nemohli včera přijet.

! Should have (done) se používá pro situace v minulosti, kdy něco mělo být, ale nestalo se.
I should have done it last week. Měl jsem to minulý týden udělat.
She should have come to the party yesterday. Měla včera přijít na večírek.
They shouldn't have left so early. Neměli odejít tak brzy.

nahoru  nahoru  nahoru


Would she come on Wednesday?
She said she would like to come.
They wouldn´t stay here until tomorrow.
I should go to the dentist´s.
Could you phone me tomorrow afternoon?
I know. I should study English more often.
I think they should tell him about it.
Could you help me with this exercise?
I should prepare for tomorrow´s test.
Would she like to play tennis on Sunday?
I wouldn´t do it if I were you.
Would he like to do it?
I would like to see that new film.
Could he wait a moment?
He shouldn´t do it again.
všechny řádky on / off
     
Přišla by ve středu?
Řekla, že by chtěla přijít.
Nezůstali by tady do zítra.
Měl bych jít k zubaři.
Mohl bys mi zavolat zítra odpoledne?
Já vím. Měl bych studovat angličtinu častěji.
Myslím, že by mu o tom měli říct.
Mohl bys mi pomoct s tímto cvičením?
Měl bych se připravit na zítřejší test.
Chtěla by hrát tenis v neděli?
Nedělal bych to, kdybych byl tebou.
Chtěl by to udělat?
Chtěl bych vidět ten nový film.
Mohl by chvilku počkat?
Neměl by to znovu dělat.
všechny řádky on / off


I would go but I haven´t got time.
Would you like a cup of coffee?
Could she come on Wednesday?
Couldn´t they stay here until tomorrow?
She would do it again.
Should he come on Wednesday?
Could you repeat it one more time?
They shouldn´t stay here until tomorrow.
I would have done it if I had time.
They would have come if they were invited.
I had time yesterday. I could have done it.
They couldn´t have arrived yesterday.
I should have done it last week.
She should have come to the party yesterday.
They shouldn´t have left so early.
všechny řádky on / off
     
Šel bych, ale nemám čas.
Chtěl bys šálek kávy?
Mohla by přijít ve středu?
Nemohli by tady zůstat do zítra?
Udělala by to znovu.
Měl by přijít ve středu?
Mohl byste to ještě jednou zopakovat?
Neměli by tady zůstat do zítra.
Byl bych to udělal, kdybych měl čas.
Byli by přišli, kdyby byli pozváni.
Měl jsem včera čas. Mohl jsem to udělat.
Nemohli včera přijet.
Měl jsem to minulý týden udělat.
Měla včera přijít na večírek.
Neměli odejít tak brzy.
všechny řádky on / off

Přeložte věty do angličtiny (bez apostrofu =  stažené tvary  ):

Přišla by?
Chtěla by přijít.
Nezůstali by.
Měl bych jít.
Mohl bys jí zavolat?
Měl bych studovat.
Mohl bys mi pomoct?
Připravil bych to.
Chtěla by číst?
Chtěl bych mu to říct.
Mohl by počkat?
Neměl by jít.
Šel bych tam.
Chtěl by to udělat?
Mohla by přijít?

Mohli by zůstat?
Mohl bych to zkusit?
Chtěl bych je navštívit.
Pozvali by jí.
Nemohl by to dokončit.
Měl bych počkat.
Mohla by to připravit.
Neměli by odejít.
On by to zapomněl.
Ona by to nedovolila.
Chtěli bychom cestovat.
¨Nepřinesli by to.
Neměl by pít.
Neměl bys to očekávat.
Nemohl by si odpočinout.
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databazeII.jpg
elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner