Skype.jpg

Budoucí čas - Lekce 9 obsahuje budoucí čas - vyjádření budoucího děje pomocí will a shall

Doplňte chybějící pomocné sloveso will, nebo významové sloveso
online L9     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

An office    -     hledat v googlu: An office, obrázky v googlu: An office

My father goes to his office almost every day, but sometimes he needn't go there. He can use a study in our house. There are two chairs, an armchair, a desk, a computer, a printer, a phone and a bookcase there. Everything that he needs. He works for an international company. There are eight architects working there. They design houses and buildings, but my father also designs many other things. At present time he is working on a large office building in the centre of the town. He will be working there until October. The company, where he works, will start a new project at the end of the year.
překlad do češtiny   on / off

A busy day    -     hledat v googlu: A busy day, obrázky v googlu: A busy day

It's 8 o'clock on Monday morning.
I will leave home in 10 minutes. I take an underground to work once or twice a week. Today I will drive my car. On my way to work I must buy a newspaper and I will stop at the post office. I will work until 5 and I will not come home before 6. I will be busy all week. We will have a lot of work. I think that I will be very tired on Friday. překlad do češtiny   on / off

Peter and his father

Peter,  you must visit me today. I think that you'll have an examination next week. We can talk about it  if you like. We'll go for lunch to that new restaurant near the square. We'll also go to the bookshop, you need some new textbooks. I'll go to the stationery in the afternoon. I need to buy some pens, pencils, crayons, writing paper and envelopes. překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


What time will you go to school?
I won´t go there on Monday.
He won´t go there this weekend.
I´ll come tomorrow.
I shall come tomorrow.
When will they return here?
He needn´t go there every day.
Where does he work?
He works for an international company.
Must he go to work today?
They design houses, buildings and offices.
At present he´s working in the centre of the town.
Where will he work next month?
He´ll be working there until October.
When will that company start a new project?
všechny řádky on / off
     
V kolik hodin půjdeš do školy?
Nepůjdu tam v pondělí.
On tam nepůjde tento víkend.
Příjdu zítra.
Mám přijít zítra.
Kdy se sem vrátí?
On tam nemusí chodit každý den.
Kde pracuje?
On pracuje pro mezinárodní firmu.
Musí jít dnes do práce?
Oni navrhují domy, budovy a kanceláře.
V současnosti pracuje v centru města.
Kde bude pracovat příští měsíc?
Bude tam pracovat do října.
Kdy začne ta společnost nový projekt?
všechny řádky on / off


When will you go to the bookshop?
I´ll leave home in 10 minutes.
What time will he return?
I take an underground to work.
She´ll work until five o´clock.
She won´t come home before six o´clock.
I think it´ll be a busy week.
I´ll be very tired at the end of the day.
Will you go back to work after lunch?
I mustn´t forget to call him.
I´ll have an examination next week.
We can talk about it if you like.
He needn´t come.
I need to buy some pencils and pens.
Do you need anything?
všechny řádky on / off
     
Kdy půjdete do knihkupectví?
Odejdu z domova za 10 minut.
V kolik hodin se vrátí?
Jezdím metrem do práce.
Bude pracovat do pěti hodin.
Ona nepříjde domů před šestou hodinou.
Myslím, že to bude rušný týden.
Budu velmi unaven na konci dne.
Půjdete po obědě do práce?
Nesmím mu zapomenout zavolat.
Budu mít zkoušku příští týden.
Můžeme si o tom promluvit pokud chcete.
On nemusí přijít.
Potřebuji koupit nějaké tužky a pera.
Potřebujete něco?
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Budoucí čas - will


Užívá se k vyjádření budoucího děje nebo nabídky. Will na rozdíl od tvaru going to nevyjadřuje
plán nebo záměr, který byl již dříve rozhodnut.
They will come in fifteen minutes. Oni přijedou za patnáct minut.
I will be very busy tomorrow. Zítra budu mít spoustu práce.
She will not need it. Ona to nebude potřebovat.
Will you be at school in the afternoon? Budeš odpoledne ve škole?

U první osoby j. a mn. č. můžeme také použít shall. Všimněte odlišného významu (překladu).
We will do it again. Uděláme to znovu.
We shall do it again. Máme to udělat znovu
Will we start on Friday? Začneme v pátek?
Shall we start on Friday? Máme začít v pátek?

Rozdíl mezi going to a will (going to je v následující lekci – L 10).
He will visit his mother this Saturday. On navštíví svou matku v sobotu.
I will have chicken with rice, please. Dám si kuře s rýží.
He is going to visit his mother this Saturday. On navštíví svou matku v sobotu.
I am going to cook chicken for lunch today. Uvařím dnes k obědu kuře.

I will have chicken with rice, please.

Jsem v restauraci a podle menu si objednávám. Neplánuji, rozhoduji se v retauraci.
He will visit his mother this Saturday.

Není to jeho plán nebo záměr. Možná se tak rozhodl po telef. rozhovoru.
He is going to visit his mother this Saturday.
Je to již dříve plánovaná akce nebo činnost.
I am going to cook lunch today.


Toto je také dříve plánovaná činnost. Plánuji předem, že uvařím kuře. Koupil jsem ingredience nebo vše připravil.


Oznamovací věta

Otázka

I will arrive at work at 8. Přijedu do práce v 8. Will I arrive at work at 8? Přijedu do práce v 8?
You will visit them. Navštívíš je. Will you visit them? Navštívíš je?
He will speak to him. Bude s ním hovořit. Will he speak to him? Bude s ním hovořit?
She will learn a new lesson. Bude se učit novou lekci. Will he learn a new lesson? Bude se učit novou lekci?
It will be O.K. Bude to v pořádku. Will it be O.K.? Bude to v pořádku?
       
We will stay there. Zůstaneme tam. Will we stay there? Zůstaneme tam?
You will go on holiday. Pojedete na dovolenou. Will you go on holiday? Pojedete na dovolenou?
They will finish it soon. Oni to brzy dokončí. Will they finish it soon? Oni to brzy dokončí?

Záporná věta

Záporná věta - stažený tvar

I will not buy it. Nekoupím to. I won't buy it. Nekoupím to.
You will not need it. Nebudeš to potřebovat. You won't need it. Nebudeš to potřebovat.
He will not bring it there. Nepřinese to tam. He won't take it there. Nepřinese to tam.
She will not look for it. Nebude to hledat. She won't look for it. Nebude to hledat.
It will not be necessary. Nebude to nutné. It won't be necessary. Nebude to nutné.
       
We will not have a break. Nebudeme mít přestávku. We won't have a break. Nebudeme mít přestávku.
You will not like it. Nebude se vám to líbit. You won't like it. Nebude se vám to líbit.
They will not come here. Nepřijdou sem. They won't come here. Nepřijdou sem.

Záporná otázka

Won't he bring it tomorrow? Nepřinese to zítra?
Won't she take an underground to school? Nepojede metrem do školy?
Won't we invite them to the party? Nepozveme je na večírek?
Won't you watch the football match? Nebudete sledovat ten fotbalový zápas?

Budoucí čas - will

Budoucí čas - shall

I will learn a new lesson. Budu se učit novou lekci. I shall learn a new lesson. Mám se učit novou lekci.
I will do homework. Udělám domácí úkol. I shall do homework. Mám udělat domácí úkol.
We will come right now. Přijdeme ihned. We shall come right now. Máme přijít ihned.
Will we do it again? Uděláme to znovu? Shall we do it again? Máme to udělat znovu?

nahoru  nahoru  nahoru


I´ll be ready in five minutes.
Will they need it?
Will you do it for us?
I´ll phone him immediately.
I´ll be back in one hour.
Will you stay at home tonight?
Shall I do it now?
Shall we return it by Monday?
Shall I come at six?
I won´t buy it.
Shall I buy it?
It won´t be ready.
He´ll be glad.
It´ll be necessary.
They´ll have to do it again.
všechny řádky on / off
     
Budu připraven za pět minut.
Budou to potřebovat?
Uděláte to pro nás?
Zavolám mu ihned.
Vrátím se za hodinu.
Zůstanete dnes večer doma?
Mám to nyní udělat?
Máme to vrátit do pondělí?
Mám přijít v šest?
Nekoupím to.
Mám to koupit?
Nebude to připraveno.
Bude rád.
Bude to nezbytné.
Budou to muset udělat znovu.
všechny řádky on / off


I´ll call you tomorrow.
I´ll have something to eat.
You won´t need it.
I´ll read the book I borrowed yesterday.
I´ll lend it to you if you like.
He´ll probably arrive at about twelve.
She´ll be at work until seven o´clock.
I´ll probably come late tonight.
When will she return?
We´ll go for a walk this afternoon.
We´ll stay a little longer.
It´ll be finished as soon as possible.
I won´t be here tomorrow.
What time will they arrive in Prague?
I´ll never forget that experience.
všechny řádky on / off
     
Zavolám ti zítra.
Dám si něco k jídlu.
Nebudeš to potřebovat.
Budu číst knihu, kterou jsem si včera půjčil.
Půjčím ti ji, pokud chceš.
Pravděpodobně přijde kolem dvanácté.
Bude v práci až do sedmi hodin.
Pravděpodobně přijdu pozdě dnes večer.
Kdy se ona vrátí?
Půjdeme dnes odpoledne na procházku.
Zůstaneme trochu déle.
Bude to dokončeno co nejdříve.
Nebudu zde zítra.
V kolik hodin přijedou do Prahy?
Nikdy nezapomenu na ten zážitek.
všechny řádky on / off

Doplňte chybějící pomocné sloveso (will), nebo významové sloveso:
arrive, wear, cost, be 3x, have 2x, come 2x, stay 2x, go 2x, give, buy, drink, watch, help, get, take, invite, do, visit, look, leave


They ______ come in fifteen minutes.
______ you visit your mother today?
Wait, I´ll ______ you my phone number.
He will ______ glad.
We will ______ for a walk this afternoon.
They won´t ______ married, I am sure.
What time will they ______ in Prague?
How long are they going to ______?
I think, he will ______ it for you.
I will ______ my parents tonight.
Will she ______ a new dress?
She will ______ for a new job.
Will they ______ Jane to the party?
I´ll ______ the football match on TV.
We´ll ______ lunch at 12.30.

I won´t ______ a sweater. It´s too hot.
I will ______ back in two hours.
We´ll ______ wine.
Will you ______ me?
What ______ you do?
What time will you ______ to school?
It won´t ______ ready.
They´ll ______ by car.
______ they finish it soon?
What time will you ______ school today?
It will ______ 20 pounds.
We´ll ______ a bus to school.
I´ll ______ at home this weekend.
What will you ______ for dinner?
It will ______ difficult.
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg
Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner