Skype.jpg

Přivlastňovací pád - Lekce 11 obsahuje přivlastňovací pád - tvoříme pomocí apostrofu

U neživotných podstatných jmen tvoříme přivlastňovací pád pomocí předložky of
online L11     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Meeting    -     hledat v googlu: Meeting, obrázky v googlu: Meeting

J:     Can we meet tomorrow, George?
G:    Can't  we meet today? What are you doing today, John?
J:     I will go on holiday next week, so I must go shopping and get ready for the         journey.
G:    OK. Why don't we meet tomorrow? I will be in the centre, so we can meet in         a café near Charles square.
J:     I will do my shopping in the morning and I will be free all afternoon.
G:    Can we meet at 1 o'clock?
J:    OK. I will see you at 1 p.m. překlad do češtiny   on / off

Holiday    -     hledat v googlu: Holiday, obrázky v googlu: Holiday

It's cloudy and rainy today. It's unusually wet weather for this time of the year, but fortunately we will go on holiday at the beginning of next week. We will prepare everything necessary and pack our luggage during the weekend.

We are going to Croatia, as usual. The journey will be about 1 200 kilometres long. It'll take us the whole day to get there. We'll stay in a hotel by the sea. We'll spend two weeks there. We'll go swimming, play volleyball and beach tennis. We'll go to a place which is near Dubrovník. We know this area quite well. Some of our friends are going there too. We'll meet them in our hotel. We'll also visit town Dubrovník. We can go shopping there. There are narrow little streets and many restaurants.

We like going to Croatia because it's a familiar place, language is quite easy to understand and it's always warm and sunny there. překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


Can I introduce my friend to you?
Nice to meet you.
Can we meet tomorrow?
We can meet in a café.
Why don´t we meet today?
What time can we meet?
What are you doing today?
She must get ready for the journey.
I´ll do my shopping in the morning.
She´ll be free all afternoon.
She won´t return at six o´clock.
I´ll see you at one o´clock.
See you later.
Aren´t you ready yet?
They´ll go on holiday next week.
všechny řádky on / off
     
Mohu vám představit svého přítele?
Rád vás poznávám.
Můžeme se zítra setkat?
Můžeme se setkat v kavárně.
Proč se dnes nesejdeme?
V kolik hodin se můžeme setkat?
Co budeš zítra dělat?
Ona se musí připravit na cestu.
Budu ráno nakupovat.
Bude mít volno celé odpoledne.
Ona se nevrátí v šest hodin.
Uvidíme se v jednu hodinu.
Nashledanou.
Nejsi ještě připraven?
Oni pojedou na dovolenou příští týden.
všechny řádky on / off


We´ll go on holiday at the beginning of next week.
I´ll pack our luggage during this weekend.
She won´t prepare everything tomorrow.
Where are you going on holiday this year?
We´re going to Croatia, as usual.
We´ll stay in a hotel by the sea.
They´ll spend two weeks there.
They´ll go swimming every day.
We know this area quite well.
Will you meet your friends in the hotel?
There are many restaurants by the sea.
We like going there because it´s a nice place.
It´s always warm and sunny weather there.
The weather will be great.
Will you go there next year too?
všechny řádky on / off
     
Pojedeme na dovolenou na začátku příštího týdne.
Zabalím naše zavazadla během tohoto víkendu.
Ona vše zítra nepřipraví.
Kam pojedete letos na dovolenou?
Jedeme do Chorvatska jako obvykle.
Budeme ubytováni v hotelu u moře.
Oni tam stráví dva týdny.
Budou chodit plavat každý den.
Známe to místo docela dobře.
Setkáte se se svými přáteli v hotelu?
U moře je mnoho restaurací.
Rádi tam jezdíme, protože je to pěkné místo.
Je tam vždy teplé a slunečné počasí.
Počasí bude skvělé.
Pojedete tam také příští rok?
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Přivlastňovací pád1. V jednotném čísle přidáme apostrof + s (-'s).
- John's car, Mrs Hill's house, Annette's dog, friend's parents, manager's office, girl's name

2. V množném čísle přidáme apostrof za -s (-s' ).
- my brothers' room, my parents' house, students' cafeteria

3. U neživotných podstatných jmen tvoříme přivlastňovací pád pomocí předložky of.
- the end of the film, the name of the department, a cup of tea

! U neživotných podstatných jmen se často místo “of “ používá -'s.
- the company's managing director, car's engine, the property's owner (dokonce se vynechává -'s, a použije se pouze - the company managing director, car engine, the property owner – v tomto případě slova „company, car, property“ jsou přídavná jména).

! U nepravidelného množného čísla podstaného jména použijeme -'s.
- men's, women's, children's

! Přivlastňovací pád u více než jedné osoby:   -'s přidáme pouze ke druhé osobě.
- Mr and Mrs Hill's house, Tom and Peter's friend

! Také můžeme tvořit přivlastňovací pád u časového určení.
- yesterday's newspaper, today's schedule, tomorrow's journey

! Výrazy: at the doctor's, at the baker's znamenají u doktora, u pekaře apod.
I went to the doctor's. Šel jem k doktorovi.
I stopped at the baker's. Zastavil jsem se u pekaře (v pekárně).


What is the name of this street?
Where does Mrs Glen´s brother live?
Is this his parents´ house?
The address of the company is...
Prague is the capital of the Czech Republic.
Do you know Mr Green´s wife?
Men´s department is on the third floor.
When is your sister´s birthday?
The shop is at the end of the street.
I must talk to the hotel´s manager.
Our neighbours´ daughter is an actress.
This is my husband´s car.
What is Jane´s surname?
What is Jane´s brother´s name?
Do you still have yesterday´s newspaper?
všechny řádky on / off
     
Jak se jmenuje tato ulice?
Kde bydlí bratr paní Glenové?
Je toto dům jeho rodičů?
Adresa společnosti je...
Praha je hlavní město České republiky.
Znáte manželku pana Greena?
Mužské oddělení je ve třetím patře.
Kdy má vaše sestra narozeniny?
Obchod je na konci ulice.
Musím hovořit s manažerem hotelu.
Dcera našich sousedů je herečka.
To je manželovo auto.
Jaké má Jana příjmení?
Jak se jmenuje Janin bratr?
Máš ještě včerejší noviny?
všechny řádky on / off


That is their neighbours´ garden.
This is Jack and Mary´s house.
What is today´s work schedule?
Mr Daren is the owner of the company.
Mr Daren is the company´s owner.
Manager´s office is on the top floor.
I went to the doctor´s on Friday.
I stopped at the baker´s on my way home.
Cosmopolitan is a women´s magazine.
The end of the film was very sad.
My aunt´s son is my cousin.
I met David´s sister at the party.
I like the colour of her eyes.
The team´s players were at the conference.
Ten percent of the population are Irish.
všechny řádky on / off
     
Tamto je zahrada jejich sousedů.
Toto je dům Jacka a Mary.
Jaký je dnes pracovní plán?
Pan Daren je vlastník té společnosti.
Pan Daren je vlastník té společnosti.
Kancelář manažera je v nejvyšším patře.
Šel jsem v pátek k doktorovi.
Zastavil jsem se u pekaře po cestě domů.
Cosmopolitan je ženský časopis.
Konec filmu byl velmi smutný.
Syn mé tety je můj bratranec.
Potkal jsem Davidovu sestru na večírku.
Líbí se mi barva jejích očí.
Hráči týmu byli na poradě.
Deset procent obyvatelstva jsou Irové.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg


elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner