Skype.jpg

There is, there are - Lekce 12 obsahuje there is, there are - otázky a zápory

There is, there are - používá se ke zdůraznění příslovečného určení místa nebo příslovečného určení času
online L12     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

Our weekend house    -     hledat v googlu: Weekend house
                                          -     obrázky v googlu: Weekend house

At weekends we usually go to our cottage. It's located about 35 kilometres south-west of Prague near the Berounka River, not far from town Beroun. There are two little bedrooms, a living room with a fireplace, a kitchen, a pantry, a small cellar, a terrace and a garage. There are also usual appliances such as fridge and electric cooker. This place can be used as permanent residence too. There is a public swimming pool 500 metres from the cottage and two restaurants nearby. There is also a small shop and a market where we can buy food and things that we forget to bring with us.

In summer we have a lot of work to do on our cottage. We regularly paint windows, doors or fence and do some little repairs. My husband says that work on our cottage never ends. překlad do češtiny   on / off

Time to relax    -     hledat v googlu: Time to relax
                             -     obrázky v googlu: Time to relax

We are going to our cottage on Friday afternoon. It's time to relax and enjoy nice weather. Our children will go to the swimming pool on Saturday and Sunday. I and my husband are thinking about going mushrooming and blueberry picking. We'll have a barbecue on Saturday evening. We'll have some beer and wine and, of course, soft drinks such as lemonade and mineral water for our children. We'll invite some friends to our place. One of our friends will play the guitar and we'll sing songs and have fun. Too bad that we must return to Prague on Sunday evening. překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


I´ll go shopping on Friday afternoon.
Will you come with me?
Shall I call you?
They´ll leave after lunch on Friday.
They´ll go to their cottage this weekend.
I won´t be at home.
How far is it?
The cottage is 35 kilometres south-west of Prague.
When will he come back?
He´ll come back to Prague on Sunday evening.
Will you go swimming or cycling?
There are two restaurants nearby.
I´ll buy some food in the local shop.
There is a lot of work on the cottage in summer.
The way there will take us about 40 minutes.
všechny řádky on / off
     
Půjdu nakupovat v pátek odpoledne.
Půjdeš se mnou?
Mám ti zavolat?
Oni odjedou v pátek po obědě.
Oni pojedou na svou chatu tento víkend.
Nebudu doma.
Jak je to daleko
Chata je 35 kilometrů jihozápadně od Prahy.
Kdy se vrátí?
Vrátí se do Prahy v neděli večer.
Půjdete plavat nebo jezdit na kole?
Poblíž jsou dvě restaurace.
Koupím nějaké jídlo v místním obchodě.
V létě je na chatě spousta práce.
Cesta tam nám bude trvat asi 40 minut.
všechny řádky on / off


It´s time to relax.
We are really enjoying this weekend.
The weather will be great.
What will you have for breakfast?
We have a lot of free time.
Their children will go swimming.
I´m thinking about going mushrooming.
What will you do on Saturday?
We´ll have a barbecue on Saturday evening.
One of our friends will play the guitar.
Are you having a good time?
We´ll invite some friends to our place.
What will they drink?
They´ll have some beer and wine.
Too bad that we must return on Sunday.
všechny řádky on / off
     
Je čas odpočívat.
Opravdu si tento víkend užíváme.
Počasí bude skvělé.
Co budete mít k snídani?
Máme spoustu volného času.
Jejich děti půjdou plavat.
Přemýšlím o tom, že půjdu na houby.
Co budete dělat v sobotu?
V sobotu večer budeme opékat maso na rožni.
Jeden z našich přátel bude hrát na kytaru.
Bavíte se dobře?
Pozveme nějaké přátele k nám.
Co budou pít?
Dají si pivo a víno.
To je škoda, že se musíme vrátit v neděli.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

There is - there are1. There is, there are - se používá ke zdůraznění příslovečného určení místa.
Is there a good restaurant near hear? Je poblíž dobrá restaurace?
There are five cups on the table. Na stole je pět šálků.
There is a bus stop opposite the bookshop. Naproti knihkupectví je autobusová zastávka.
! Všimněte si, že věty „there is, there are“  se  překládají  do  češtiny  od  konce.  V  angličtině  nelze
měnit slovosled, proto se používá tato vazba. „There is, there are“ se nepřekládá „tam je, tam jsou“,
překládá se tak pouze např. ve větách „There are five people there“. „There“ se v takovém případě
vyskytuje ve větě dvakrát.


2. There is, there are - se používá ke zdůraznění příslovečného určení času.
There is only one English lesson today. Dnes je pouze jedna hodina angličtiny.
There is an interesting film on TV tonight. Dnes večer je v televizi zajímavý film.
Are there any messages for me today? Dostal jsem dnes nějaké vzkazy (zprávy)?
! Všimněte si, že věty „there is, there are“  se  překládají  do  češtiny  od  konce.  V  angličtině  nelze
měnit slovosled, proto se používá tato vazba. „There is, there are“ se nepřekládá „tam je, tam jsou“,
překládá se tak pouze např. ve větách „There are five people there“. „There“ se v takovém případě
vyskytuje ve větě dvakrát.


3. There is, there are - se také používá bez příslovečného určení místa nebo času na konci věty.
V takovém případě se jedná o všeobecnou platnost nebo existenci.

There is no time. Není čas. (Nemáme čas.)
There is a new way. Existuje nový způsob. (postup)
Are there any problems? Jsou nějaké potíže? (Máte nějaké problémy?)

! Tato vazba samozřejmě existuje i v jiných časech.
-   there was, there were, there will be, there has been, there have been

! V češtině se snadno změní slovosled a tím se zdůrazní předmět nebo příslovečné určení.
The textbook is on the table. Učebnice je na stole.
There is a textbook on the table. Na stole je učebnice.

V angličtině nelze měnit slovosled. - On the table is a textbook.
Je nezbytné použít vazbu there is, there are. - There is a textbook on the table.

! There is, there are - použití a vynechání v anglických větách.
There is a bag on the chair. Na židli je taška.
The bag is on the chair. Taška je na židli.
There is an Italian café near here. Nedaleko je italská kavárna.
The Italian café is near here. Italská kavárna je nedaleko.
There was an accident at the intersection. Na křižovatce byla nehoda.
The accident was at the intersection. Nehoda byla na křižovatce.

! Příklady nesprávného anglického slovosledu:
-   On the chair is a bag.   Near here is an Italian café.   At the intersection was an accident.There is an interesting film on TV tonight.
There are two hotels in this street.
Is there a bank near here?
There are too many people here.
There is an English examination today.
Are there any people?
There is a letter on the table.
Are there many old buildings in this street?
There is no time to do it.
There is something wrong with it.
There will be many people there.
How many people are there at the meeting?
There is a taxi waiting for you, sir.
Are there any problems?
There isn´t a supermarket in our street.
všechny řádky on / off
     
Dnes večer je v televizi zajímavý film.
V této ulici jsou dva hotely.
Je poblíž banka?
Tady je příliš mnoho lidí.
Dnes je zkouška z angličtiny.
Jsou tam nějací lidé?
Na stole je dopis.
Je v této ulici mnoho starých budov?
Není čas to udělat.
Něco s tím je.
Bude tam mnoho lidí.
Kolik lidí je na setkání?
Čeká na vás taxi, pane.
Jsou nějaké problémy? (Máte nějaké problémy?)
V naší ulici není supermarket.
všechny řádky on / off


Is there anything interesting on TV tonight?
There is a church on the hill.
There are some people over there.
Are there any appointments today?
Are there thirty-one or thirty days in September?
There are 365 days in a year.
There was an accident there yesterday.
There is a picture above the armchair.
Is there a coffee table in the middle of the room?
How many fruit trees are there in the garden?
There is a bus stop opposite the bookshop.
There have been many changes recently.
Are there two English lessons today?
No, there is only one English lesson today.
There is a new way how to do it.
všechny řádky on / off
     
Je dnes něco zajímavého v TV?
Na kopci je kostel.
Tam jsou nějací lidé.
Jsou dnes nějaké schůzky?
Má září třicet jedna nebo třicet dní?
V roce je 365 dní. (Rok má 365 dní.)
Včera tam byla nehoda.
Nad křeslem je obraz.
Je uprostřed místnosti konferenční stolek?
Kolik ovocných stromů je na zahradě?
Naproti knihkupectví je autobusová zastávka.
Poslední dobou bylo mnoho změn.
Jsou dnes dvě hodiny angličtiny?
Ne, dnes je pouze jedna hodina angličtiny.
Existuje nový způsob jak to udělat.
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg


elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner