Skype.jpg

Mnoho, málo - Lekce 16 obsahuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména a nepočitatelná podstatná jména - many, few, much, little, a few, a little, a lot of, lots of
online L16     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
obsah všech lekcí a gramatiky zde úvod - popis lekcí a gramatiky zde
Hledání na tomto webu:

In a clothes shop    -     hledat v googlu: Clothes shop
                                    -     obrázky v googlu: Clothes shop

Assistant:      Hello. How can I help you?
Customer 1:  I'm just looking, thank you.
Assistant:      If you need anything, I'll be glad to help you ...
Customer 2:  I'm looking for some shirts.
Assistant:      What size are you?
Customer 2:  I usually buy large.
Assistant:     You'll find your size right here in front of you. Medium and small                          shirts are over there.
Customer 2:  And I think I also need a jacket.
Assistant:     We have a new collection on the right side. Let's go over there ...                          All these are pure wool jackets. What colour are you looking for?
Customer 2: I don't know ... Oh, I like this dark blue sports jacket. Where can                          I try on these shirts and a jacket?
Assistant:      Changing rooms are down there on the left ...
Customer 2:  ... (5 minutes later)  I'll leave this bright blue and green shirt, but                          I'll take the jacket and this white shirt. Where can I pay for these?
Assistant:      At the cash desk over there. You can pay in cash or by credit card.
Customer 2:  Thank you. překlad do češtiny   on / off

A letter to Marianne    -     hledat v googlu: A letter, obrázky v googlu: A letter

Hi Marianne,

I must tell you about a new department store. I found it last week when I was shopping. It's on the corner of Oxford Street and Bond Street. It's not far from Regent Street where we went shopping before Christmas. The department store opens at 10 a.m. and closes at 9 p.m. On the ground floor, there are perfumes, accessories, jewellery and stationery. Downstairs, there are electronic appliances such as washing machines, dishwashers, televisions etc. On the second floor there is furniture. Clothes department, my favourite, is on the third floor. I was walking around trying everything on, you can just imagine that. I bought two dresses and a blouse. After one hour I felt tired and I went to a restaurant on the fourth floor. There are five restaurants to choose from. I had some Italian food, of course. When you come to see me next month, we must visit this place together.

Love Jenna
překlad do češtiny   on / off

skype_konverzacen.jpg


If you need anything, I´ll be glad to help you.
I think I also need a jacket.
You´ll find jackets and suits over there.
What colour are you looking for?
Where can try this on?
I need a shirt to match this jacket.
Changing rooms are down there on the left.
The cash desk is over there.
Will you pay in cash or by credit card?
This jacket fits you really well.
This is a great suit. How much was it?
I´ll leave this shirt.
I´ll take this jacket.
I think it´s too big.
I was looking for some shirts when I saw Janet.
všechny řádky on / off
     
Pokud něco potřebujete, ráda vám pomohu.
Myslím, že také potřebuji sako.
Támhle najdete saka a obleky.
Jakou barvu hledáte?
Kde si to mohu vyzkoušet?
Potřebuji košili, aby ladila k tomuto saku.
Kabinky je tam dole nalevo.
Pokladna je támhle.
Budete platit v hotovosti nebo kreditní kartou?
Toto sako vám padne velmi dobře.
Toto je skvělý oblek. Kolik stál?
Tu košili si nevezmu.
Vezmu si toto sako.
Myslím, že je to příliš velké.
Hledal jsem nějaké košile, když jsem viděl Janet.
všechny řádky on / off


She found a new department store last week.
She was shopping in Regent Street before.
How did she find it?
What was she doing when she found it?
What is her favourite department?
What did she buy?
She bought a blouse.
He didn´t buy anything.
I´m looking for a blouse like this, but in red.
Can you tell me where it is?
Did she feel tired?
When did he go to a restaurant?
What did he order?
We must visit this place together.
When will you visit me?
všechny řádky on / off
     
Objevila nový obchodní dům minulý týden.
Nakupovala předtím v Regent Street.
Jak to objevila?
Co dělala, když to objevila?
Jaké je její oblíbené oddělení?
Co koupila?
Koupila blůzu.
Nekoupil si nic.
Hledám takovouto blůzu, ale v červené barvě.
Můžete mi říct kde to je?
Cítila se unavená?
Kdy šel do restaurace?
Co si objednal?
Musíme toto místo navštívit společně.
Kdy mě navštívíš?
všechny řádky on / off
nahoru  nahoru  nahoru

texty_databaze.jpg

Mnoho, málo - počitatelná a nepočitatelná podstatná jménaMezi počitatelná podstatná jména patří:
- banana, apple, packet, tree, car, house, dog, table, chair, book, watch, woman, child, window, key, letter, question, friend, day, job, office, message, people, language, river, mountain, lake, field
! K vyjádření množství nebo množného čísla nám postačí číslovka.

Mezi nepočitatelná podstatná jména patří:
- water, beer, milk, coffee, soup, meat, cheese, rice, work, money, air, gas, petrol, metal, glass, plastic, wood, paper, time, knowledge, experience, traffic, luggage, furniture, information
! K vyjádření množství nebo množného čísla je potřeba použít výrazy jako:
- two glasses of, a litter of, a cup of, a bowl of, five kilos of, a bag of, three pieces of, a sheet of, two slices of   apod.


Mnoho, málo – pro počitatelná podstatná jména

Many – znamená mnoho a užívá se pro počitatelná podstatná jména:
- many bananas, many apples, many packets, many trees, many cars, many houses, many dogs, many tables, many chairs, many books, many watches, many women, many children, many windows, many keys, many letters, many questions, many friends, many days, many jobs, many offices, many messages, many people, many languages, many rivers, many mountains, many lakes, many fields

Few – znamená málo a užívá se pro počitatelná podstatná jména:
- few bananas, few apples, few packets, few trees, few cars, few houses, few dogs, few tables, few chairs, few books, few watches, few women, few children, few windows, few keys, few letters, few questions, few friends, few days, few jobs, few offices, few messages, few people, few languages, few rivers, few mountains, few lakes, few fields


Mnoho, málo – pro nepočitatelná podstatná jména

Much – znamená mnoho a užívá se pro nepočitatelná podstatná jména:
- much water, much beer, much milk, much coffee, much soup, much meat, much cheese, much rice, much work, much money, much air, much gas, much petrol, much glass, much plastic, much wood, much paper, much time, much knowledge, much experience, much traffic, much luggage, much furniture, much information

Little – znamená málo a užívá se pro nepočitatelná podstatná jména:
- little water, little beer, little milk, little coffee, little soup, little meat, little cheese, little rice, little work, little money, little air, little gas, little petrol, little glass, little plastic, little wood, little paper, little time, little knowledge, little experience, little traffic, little luggage, little furniture, little information


! much, many
Vyskytují se i v oznamovacích větách, ale hlavní užití je v otázkách a záporných větách.


! few, little – a few, a little
Je důležité dávat pozor při použití neurčitého členu „a“ před slovy „few“ a „little“.

few málo We have few problems.
I've met few people on my way to work.
Máme málo problémů.
Cestou domů jsem potkal málo lidí.
a few několik We have a few problems.
I've met only a few people in the park.
Máme několik problémů.
Potkal jsem jen několik lidí v parku.
little málo There is little time, so we can't do it.
I have little money, so I can't afford it.
Máme málo času, takže to nemůžeme udělat.
Mám málo peněz, takže si to nemohu dovolit.
a little trochu There is a little time, so we can do it.
I have a little money, so I could buy it.
Máme trochu času, takže to můžeme udělat.
Mám trochu peněz, takže bych to mohl koupit.


! a lot of, lots of
Spojení „a lot of“ nebo „lots of“ - která se překládají jako mnoho, hodně nebo spousta, - se používají jak pro počitatelná tak i pro nepočitatelná podstatná jména. Obvykle se používají v oznamovacích větách, ale můžete se s těmito výrazy setkat i v otázkách nebo záporných větách, i když to není tak časté.

nahoru  nahoru  nahoru


How many times was she in London last year?
They don´t have much time.
How many brothers does she have?
How much coffee does he drink?
How many cups of coffee does he drink every day?
Timmy doesn´t eat much fruit.
He has made a few mistakes in the test.
There are few parks in the town.
I drink little water.
She speaks a little English.
She arrived a few days ago.
How much luggage do you have?
How much experience do you have?
How much meat did she buy?
How many slices of meat did she buy?
všechny řádky on / off
     
Kolikrát byla vloni v Londýně?
Nemají moc času.
Kolik má bratrů?
Kolik pije kávy?
Kolik šálků kávy vypije každý den?
Timmy nejí moc ovoce.
Udělal několik chyb v testu.
Ve něstě je málo parků.
Piju málo vody.
Hovoří trochu anglicky.
Přijela před několika dny.
Kolik máte zavazadel?
Kolik máte zkušeností?
Kolik koupila masa?
Kolik plátků masa koupila?
všechny řádky on / off


Do you know many people in London?
How much money do you need?
Didn´t she buy too much coffee at the shop?
We have very little time left.
We have a few problems.
I have met only a few people in the park.
There is little time, so we can´t do it.
I have little money, so I can´t afford it.
Only a few people know about their situation.
There is a little time, so we can do it.
I have a little money, so I could buy it.
I have a few friends in London.
There are a lot of people at the cinema.
They have a lot of work.
There is a lot of traffic in the centre.
všechny řádky on / off
     
Znáte mnoho lidí v Londýně?
Kolik peněz potřebujete?
Nekoupila příliš hodně kávy v obchodě?
Zbývá nám jen velmi málo času.
Máme několik problémů.
Potkal jsem jen několik lidí v parku.
Máme málo času, takže to nemůžeme udělat.
Mám málo peněz, takže si to nemohu dovolit.
Jen několik lidí ví o jejich situaci.
Máme trochu času, takže to můžeme udělat.
Mám trochu peněz, takže bych to mohl koupit.
Mám několik přátel v Londýně.
V kině je hodně lidí.
Mají hodně práce.
V centru je velký provoz.
všechny řádky on / off

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
Do levého sloupce doplňte mnoho (much, many).

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
Do pravého sloupce doplňte málo (little, few).knowledge
money
key
work
coffee
party
woman
traffic
email
life
time
question
luggage
tomato
tooth

honey
people
time
knowledge
party
luggage
sheep
tomato
furniture
email
work
coffee
tooth
traffic
money
nahoru  nahoru  nahoru

video_text_preklad.jpg


elvis_ 140x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.


Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner