V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Ona se o to nezajímá, že?
 2. Znám zde několik lidí.
 3. Podobá se svému otci.
 4. Odkud ona pochází?
 5. Někdy jezdí lyžovat do Itálie.
 6. Kde oni žijí?
 7. Ona jezdí lyžovat ve svém volném čase.
 8. Vystupte z autobusu na Karlově náměstí.
 9. Chodím spát okolo 11.00.
 10. Málokdy chodím do kina.
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. She is not interested in it, is she?
 2. I know a few people here.
 3. He resembles his father.
 4. Where does she come from?
 5. She sometimes goes skiing to Italy.
 6. Where do they live?
 7. She goes skiing in her free time.
 8. Get off the bus in Charles Square.
 9. I go to bed at about 11.00.
 10. I seldom go to the cinema.
blue page rss.gif      všechny časy
Znáte slovo / a na dnešní den?       další "známá / neznámá" zde
mobileje zajisté mobil.
Může to být také   přídavné jméno pohyblivý, mobilní nebo pojízdný. Výslovnost se liší:
BrE     [´məubail]
AmE    [´moubi:l]
Mimochodem v AmE se pro mobilní telefon používá výraz   cellular phone nebo   cellphone.
[ ´məubail]

Opravdu Vám nic neunikne?
Toto je běžná osmisměrka. Najděte co nejvíce slov.
Po kliknutí se zobrazí řešení
H U S B A N D E V A H
L A D Y X P V U N Q I
E L T T I L O V E L Y
R E H T O M D N A R G

Překlady do angličtiny

angličtina gramatika    (anglický slovosled)
Každý týden 10 vět (4 x 10 vět) k procvičení anglického slovosledu. Napište všech 10 vět pomocí tlačítek. Po stisknutí tlačítka zkontrolovat se vám zobrazí správné věty.
  1.  | | | | | | |
  2.  | | | | |
  3.  | | |
  4.  | | | |
  5.  | | | | |
  6.  | | |
  7.  | | | | | |
  8.  | | | | | |
  9.  | | | | | |
  10.  | | | | |

| zkusit znova
další křížovky zde
Sudoku je super ;  křížovka bez legendy je také zajímavá. Toto není interaktivní křížovka. Vše musíte vyplnit zpaměti, nebo vytisknout a vyplnit.
lesson 31

další obrázky zde
Doplňte chybějící písmena. Podstatná jména jsou v jednotném čísle.
U víceslovných názvů se doplňují také mezery. Klikněte pod obrázkem na další (slovíčka 1 - 5).

blog
    1 / 5     >>

n e
další cvičení zde   (test pdf - mění se jednou za měsíc)
Toto cvičení je zobrazeno vždy od pondělí do neděle.

Vyberte jednu z možností a - d.

1. Can you __________ that book on the table?

giveplacetakeput

2. I can __________ you some money if you like.

borrowlendgotcredit

3. They will __________ in Prague at 9 o'clock.

comegoarrivedepart

4. What time __________ the film begin?

doesiswashas

5. She goes __________ in her free time.

skiskyingskiingskis

6. The train __________ for Prague at four.

goesleavesgocome

7. What is that new film __________?

likegoodasfrom

8. They're not __________ television.

lookingseeseeingwatching

9. It is __________ late.

goinggettingbeingcoming

10. You __________ forget to phone.

mustn'tneedn'thaven'tdon't have
     zkusit znovaAJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2015 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner