V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Kolik lidí bydlí v tomto městě?
 2. Kolik turistů navštěvuje Prahu každý rok?
 3. Proč tak brzy vstáváš o víkendu?
 4. Kde bydlí tvůj nejlepší přítel?
 5. Líbí se jí její práce?
 6. Cestujete hodně?
 7. Jezdí na dovolenou v zimě?
 8. Chodíš ven v pátek večer?
 9. Ona nemluví česky lépe než její bratr.
 10. Oni se chtějí učit anglicky.
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. How many people live in this town?
 2. How many tourists visit Prague every year?
 3. Why do you get up so early at weekends?
 4. Where does your best friend live?
 5. Does she like her job?
 6. Do you travel a lot?
 7. Do they go on holiday in winter?
 8. Do you go out on Friday evenings?
 9. She doesn't speak Czech better than her brother.
 10. They want to learn English.
blue page rss.gif      všechny časy
Znáte slovo / a na dnešní den?       další "známá / neznámá" zde

Opravdu Vám nic neunikne?
Toto je běžná osmisměrka. Najděte co nejvíce slov.
Po kliknutí se zobrazí řešení
E S E H T D Y D A E R
B R M W O T T A B L E
K O O B T X E T M W G
G S C H O O L R I N G

Překlady do angličtiny

angličtina gramatika    (anglický slovosled)
Každý týden 10 vět (4 x 10 vět) k procvičení anglického slovosledu. Napište všech 10 vět pomocí tlačítek. Po stisknutí tlačítka zkontrolovat se vám zobrazí správné věty.
  1.  | | | | | |
  2.  | | | | | |
  3.  | | | | | | | |
  4.  | | | | |
  5.  | | | |
  6.  | | | |
  7.  | | | | | |
  8.  | | | | | |
  9.  | | | | | | |
  10.  | | | |

| zkusit znova
další křížovky zde
Sudoku je super ;  křížovka bez legendy je také zajímavá. Toto není interaktivní křížovka. Vše musíte vyplnit zpaměti, nebo vytisknout a vyplnit.
lesson 7

další obrázky zde
Doplňte chybějící písmena. Podstatná jména jsou v jednotném čísle.
U víceslovných názvů se doplňují také mezery. Klikněte pod obrázkem na další (slovíčka 1 - 5).

blog
    1 / 5     >>


další cvičení zde   (test pdf - mění se jednou za měsíc)
Toto cvičení je zobrazeno vždy od pondělí do neděle.

Vyberte jednu z možností a - d.

1. How __________ times did he try it?

moremuchmanyless

2. The pub is crowded. There are __________ people there.

manylittlemuchless

3. There is __________ time, so we can't do it.

a fewa littlelittlefew

4. She has very __________ friends.

a fewmuchlittlefew

5. He spoke __________ English. We could understand him.

mucha littlelittlequite

6. We don't have __________ time. We must hurry.

a littlelittlemanymuch

7. People are buying __________ cars than a year ago.

fewera littlelittleless

8. I have __________ money. I can't afford a new car.

a littlelittlemoremuch

9. Have you got __________ luggage? Yes, I've got three suitcases.

many ofmanyvery fewmuch

10. Let me just say __________ words.

a fewlittlea littlemany of
     zkusit znovaAJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner