V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Proč ještě nejsi připraven?
 2. Oni nesledují televizi.
 3. Jdeme do kina.
 4. Oni jedou do Anglie.
 5. Pracujete?
 6. Telefon nefunguje.
 7. Právě přichází.
 8. Jde George domů?
 9. Sedím a učím se anglicky.
 10. Co děláš?
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. Why aren't you ready yet?
 2. They're not watching television.
 3. We're going to the cinema.
 4. They're going to England.
 5. Are you working?
 6. The phone isn't working.
 7. She is just coming.
 8. Is George going home?
 9. I'm sitting and learning English.
 10. What are you doing?
blue page rss.gif      všechny časy
Znáte slovo / a na dnešní den?       další "známá / neznámá" zde
personal, personnel.Personal   znamená osobní, vlastní nebo soukromý.
Personnel   jsou zaměstnanci, personál.
[ ´pə:sənəl, pə:sə´nel]

Opravdu Vám nic neunikne?
Toto je běžná osmisměrka. Najděte co nejvíce slov.
Po kliknutí se zobrazí řešení
Z C H S M A L L Q S B
D E S I G N E R V I U
N O I H S A F S G H S
T C E T I H C R A T Y

Překlady do angličtiny

angličtina gramatika    (anglický slovosled)
Každý týden 10 vět (4 x 10 vět) k procvičení anglického slovosledu. Napište všech 10 vět pomocí tlačítek. Po stisknutí tlačítka zkontrolovat se vám zobrazí správné věty.
  1.  | | | |
  2.  | | |
  3.  | | | |
  4.  | | |
  5.  | |
  6.  | | |
  7.  | | |
  8.  | | |
  9.  | | | |
  10.  | | |

| zkusit znova
další křížovky zde
Sudoku je super ;  křížovka bez legendy je také zajímavá. Toto není interaktivní křížovka. Vše musíte vyplnit zpaměti, nebo vytisknout a vyplnit.
lesson 2

další obrázky zde
Doplňte chybějící písmena. Podstatná jména jsou v jednotném čísle.
U víceslovných názvů se doplňují také mezery. Klikněte pod obrázkem na další (slovíčka 1 - 5).

blog
    1 / 5     >>

t e
další cvičení zde   (test pdf - mění se jednou za měsíc)
Toto cvičení je zobrazeno vždy od pondělí do neděle.

Doplňte správnou předložku. Některé věty zůstanou bez předložky.

1. I'll be at home _____ Monday morning.

2. Will you stay at home _____ the weekend?

3. The bus arrives _____ twenty minutes.

4. Will they return _____ Prague a week from now?

5. She is getting married _____ next month.

6. I usually have a holiday _____ August.

7. He went _____ a business trip two days ago.

8. He will return _____ the beginning of next week.

9. Is she going _____ Italy?

10. Can we meet _____ 9 o'clock?


     zkusit znovaAJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELP
poznámky-kalendář
RSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist


elvis 140x60 Tandem 120x60
Kurzy angličtiny v Praze od Elvisu
efektivní metoda výuky.
Firemní kurzy angličtiny v Praze.


copyright © 2005-2015 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner