V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. V neděli nevstávám před osmou.
 2. Bydlí Tina v centru města?
 3. Zahněte vlevo do Hill Street a banka je na pravé straně.
 4. Můžete mi říci cestu na nejbližší autobusovou zastávku?
 5. Bydlíte v domě nebo v bytě?
 6. Nikdy nevstávám brzy.
 7. Koho tam znáte?
 8. V kolik hodin začíná film?
 9. Kolik lidí o tom ví?
 10. Kdo o tom neví?
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. I don't get up before 8 on Sundays.
 2. Does Tina live in the centre of the town?
 3. Turn left to Hill Street and the bank is on the right side.
 4. Can you tell me the way to the nearest bus stop?
 5. Do you live in a house or a flat?
 6. I never get up early.
 7. Who do you know there?
 8. What time does the film begin?
 9. How many people know about it?
 10. Who doesn't know about it?
blue page rss.gif      všechny časy
Znáte slovo / a na dnešní den?       další "známá / neznámá" zde
web page, website.Website   nebo   web site   jsou internetové (webové) stránky.
Site   je umístění, místo, ale není to strana nebo stránka.
Web page   je jednotlivá část nebo stránka webové prezentace.
[ web peidž, ´websait]

Opravdu Vám nic neunikne?
Toto je běžná osmisměrka. Najděte co nejvíce slov.
Po kliknutí se zobrazí řešení
Z S I N G L E T F M Z
H P A R G O T O H P A
Y Y T T E R P U P I L
P E O P L E D U O R P

Překlady do angličtiny

angličtina gramatika    (anglický slovosled)
Každý týden 10 vět (4 x 10 vět) k procvičení anglického slovosledu. Napište všech 10 vět pomocí tlačítek. Po stisknutí tlačítka zkontrolovat se vám zobrazí správné věty.
  1.  | | | | | | |
  2.  | | | | | | | |
  3.  | | | | | | | | | | | |
  4.  | | | | | | | | | |
  5.  | | | | | | | |
  6.  | | | |
  7.  | | | |
  8.  | | | | |
  9.  | | | | |
  10.  | | | |

| zkusit znova
další křížovky zde
Sudoku je super ;  křížovka bez legendy je také zajímavá. Toto není interaktivní křížovka. Vše musíte vyplnit zpaměti, nebo vytisknout a vyplnit.
lesson 13

další obrázky zde
Doplňte chybějící písmena. Podstatná jména jsou v jednotném čísle.
U víceslovných názvů se doplňují také mezery. Klikněte pod obrázkem na další (slovíčka 1 - 5).

blog
    1 / 5     >>

d t
další cvičení zde   (test pdf - mění se jednou za měsíc)
Toto cvičení je zobrazeno vždy od pondělí do neděle.

Doplňte správnou předložku. Některé věty zůstanou bez předložky.

1. I'll be at home _____ Monday morning.

2. Will you stay at home _____ the weekend?

3. The bus arrives _____ twenty minutes.

4. Will they return _____ Prague a week from now?

5. She is getting married _____ next month.

6. I usually have a holiday _____ August.

7. He went _____ a business trip two days ago.

8. He will return _____ the beginning of next week.

9. Is she going _____ Italy?

10. Can we meet _____ 9 o'clock?


     zkusit znovaAJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2015 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner