přítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Ona se o to nezajímá, že?
 2. Znám zde několik lidí.
 3. Podobá se svému otci.
 4. Odkud ona pochází?
 5. Někdy jezdí lyžovat do Itálie.
 6. Kde oni žijí?
 7. Ona jezdí lyžovat ve svém volném čase.
 8. Vystupte z autobusu na Karlově náměstí.
 9. Chodím spát okolo 11.00.
 10. Málokdy chodím do kina.
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. She is not interested in it, is she?
 2. I know a few people here.
 3. He resembles his father.
 4. Where does she come from?
 5. She sometimes goes skiing to Italy.
 6. Where do they live?
 7. She goes skiing in her free time.
 8. Get off the bus in Charles Square.
 9. I go to bed at about 11.00.
 10. I seldom go to the cinema.
  budoucí čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Budu číst tu knihu, kterou jsem si včera půjčil.
 2. Půjčím vám ji pokud chcete.
 3. Budu připraven za pět minut.
 4. Mám ti nést tašku?
 5. Zavolám vám zítra.
 6. Kdy se vrátíš?
 7. Pravděpodobně příjde kolem dvanácté.
 8. Budu sledovat sport v televizi celý den.
 9. Zavolám jí nyní.
 10. Dám si něco k jídlu.
Budoucí čas lze vyjádřit několika způsoby. Na této stránce je budoucí čas většinou pomocí     will   will not     shall   shall not .

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. I'll read that book I borrowed yesterday.
 2. I'll lend it to you if you like.
 3. I will be ready in five minutes.
 4. Shall I carry your bag for you?
 5. I'll call you tomorrow.
 6. When will you be back?
 7. He will probably arrive at about twelve.
 8. I will watch sport on TV all day.
 9. I'll phone her now.
 10. I'll have something to eat.
  minulý čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Proč se jí to nelíbilo?
 2. Nic jsem s tím nedělal.
 3. Šel domů?
 4. Kdy se vrátila?
 5. Šel do restaurace.
 6. Vzala si tu učebnici?
 7. Jeli vlakem?
 8. Neposlouchali jsme rádio.
 9. Přinesl jste tu knihu?
 10. Co jste měl k snídani?
Minulý čas - následující věty přeložíme do minulého času (ne všechny, ale většina vět je přeložena do minulého času prostého nebo minulého času průběhového).
                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. Why didn't she like it?
 2. I did nothing about it.
 3. Did he go home?
 4. When did she return?
 5. He went to the restaurant.
 6. Did she take that textbook?
 7. Did they go by train?
 8. We didn't listen to the radio.
 9. Did you bring that book?
 10. What did you have for breakfast?
  předpřítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Měl jsem se docela dobře.
 2. Ona se ještě nevdala.
 3. Je vdaná už mnoho let.
 4. Co jste dělal poslední dobou?
 5. Pracuje jako architekt celý svůj život.
 6. Čekáme zde čtyři hodiny.
 7. Jsem unaven, protože jsem běhal.
 8. Jak dlouho zde pracujete?
 9. Známe se již několik týdnů.
 10. Jak dlouho znáte pana Browna?
Předpřítomný čas - v této části procvičíme předpřítomný čas (ne všechny, ale většina vět je v předpřítomném čase prostém nebo předpřítomném čase průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. I have been quite well.
 2. She hasn´t got married yet.
 3. She's been married for many years.
 4. What have you been doing lately?
 5. He has worked as an architect all his life.
 6. We've been waiting here for four hours.
 7. I'm tired because I've been running.
 8. How long have you been working here?
 9. We've known each other for a few weeks.
 10. How long have you known Mr Brown?

Překlady do angličtiny

cviceni-na-tyden

skype_konverzacen.jpg
Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.
AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner