přítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Kolik lidí bydlí v tomto městě?
 2. Kolik turistů navštěvuje Prahu každý rok?
 3. Proč tak brzy vstáváš o víkendu?
 4. Kde bydlí tvůj nejlepší přítel?
 5. Líbí se jí její práce?
 6. Cestujete hodně?
 7. Jezdí na dovolenou v zimě?
 8. Chodíš ven v pátek večer?
 9. Ona nemluví česky lépe než její bratr.
 10. Oni se chtějí učit anglicky.
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. How many people live in this town?
 2. How many tourists visit Prague every year?
 3. Why do you get up so early at weekends?
 4. Where does your best friend live?
 5. Does she like her job?
 6. Do you travel a lot?
 7. Do they go on holiday in winter?
 8. Do you go out on Friday evenings?
 9. She doesn't speak Czech better than her brother.
 10. They want to learn English.
  budoucí čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Ta sklenice spadne ze stolu.
 2. Zítra příjdou na večeři.
 3. Ona se stane tlumočnicí.
 4. John a Kate se hodlají vzít v červenci.
 5. Český tým ten zápas vyhraje.
 6. Proč si nevezme přestávku?
 7. Pokud máte novou kreditní kartu musíte zadat vaše nové heslo.
 8. Nebudeme kupovat žádné ovoce?
 9. Budeme mít k obědu salát.
 10. Budeš jí telefonovat?
Budoucí čas lze vyjádřit několika způsoby. Na této stránce je budoucí čas většinou pomocí       going to     not going to .

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. That glass is going to fall off the table.
 2. They are coming to dinner tomorrow.
 3. She's going to become an interpreter.
 4. John and Kate are going to get married in July.
 5. Czech team is going to win the match.
 6. Why isn't she going to have a break?
 7. If you have a new credit card you must enter your new password.
 8. Aren't we going to buy any fruit?
 9. We are going to have a salad for lunch.
 10. Are you going to phone her?
  minulý čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Zranil jsem si nohu když jsem hrál fotbal.
 2. Vrátil jsem se do kanceláře před jedenáctou.
 3. Co jim říkala?
 4. Co udělala když jí o tom řekl?
 5. Rozhodla se to udělat ihned?
 6. Do roku 2000 jí neznal.
 7. Když dorazil do kanceláře každý ho očekával.
 8. Nezajímali se o to.
 9. Byl jste překvapen těmi výsledky?
 10. Setkala jste se s ním když jste studovala v Madridu?
Minulý čas - následující věty přeložíme do minulého času (ne všechny, ale většina vět je přeložena do minulého času prostého nebo minulého času průběhového).
                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. I hurt my leg when I was playing football.
 2. I returned to my office before eleven.
 3. What did she tell them?
 4. What did she do when he told her about it?
 5. Did she decide to do it at once?
 6. He didn't know her until 2000.
 7. When he got to the office, everybody was expecting him.
 8. They weren't interested in it.
 9. Were you surprised by the results?
 10. Did you meet him when you were studying in Madrid?
  předpřítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Dnes večer jsem se zatím nedíval na TV.
 2. Už jsi viděl ten film?
 3. Ne, ještě jsem ho neviděl.
 4. Kdy jsi to viděl?
 5. George právě přišel.
 6. Oni to dokončili.
 7. Koupil jsem nějaké sendviče.
 8. Řekla mu to.
 9. Dočetl jsi tu knihu?
 10. Kdy jsi to koupil?
Předpřítomný čas - v této části procvičíme předpřítomný čas (ne všechny, ale většina vět je v předpřítomném čase prostém nebo předpřítomném čase průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. I haven't watched TV so far tonight.
 2. Have you seen that film yet?
 3. No, I haven't seen it yet.
 4. When did you see it?
 5. George has just come.
 6. They have finished it.
 7. I've bought some sandwiches.
 8. She has told him.
 9. Have you finished reading that book?
 10. When did you buy it?

Překlady do angličtiny

cviceni-na-tyden

skype_konverzacen.jpg
Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.
AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner