přítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Co máte obvykle k snídani?
 2. Obvykle chodím do práce pěšky.
 3. Nikdy nechodí ven ve všední dny.
 4. Kam jezdíte na dovolenou?
 5. Čím je?
 6. Kde pracuje?
 7. Hovoří ona španělsky?
 8. Odkud oni pochází?
 9. Co děláš ve svém volném čase?
 10. Kolik mají dětí?
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. What do you usually have for breakfast?
 2. I usually walk to work.
 3. He never goes out on weekdays.
 4. Where do you go on holiday?
 5. What does she do?
 6. Where does she work?
 7. Does she speak Spanish?
 8. Where do they come from?
 9. What do you do in your free time?
 10. How many children have they got?
  budoucí čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Co budete dělat příští rok touto dobou?
 2. Rád bych věděl co se stane.
 3. Zavolám mu ihned.
 4. Bude v práci až do 11 hodin.
 5. Myslím, že ta zkouška bude obtížná.
 6. Pravděpodobně pojedeme na venkov tento víkend.
 7. Budete zítra doma?
 8. Mám ti dnes večer zavolat?
 9. Pravděpodobně příjdu pozdě dnes večer.
 10. Kdy se ona vrátí?
Budoucí čas lze vyjádřit několika způsoby. Na této stránce je budoucí čas většinou pomocí     will   will not     shall   shall not .

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. What will you be doing this time next year?
 2. I wonder what will happen.
 3. I will phone him immediately.
 4. She will be at work until 11 o´clock.
 5. I think the exam will be difficult.
 6. We will probably go to the country this weekend.
 7. Will you be at home tomorrow?
 8. Shall I phone you this evening?
 9. I'll probably come late tonight.
 10. When will she return?
  minulý čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Netrvalo to dlouho.
 2. Proč jsi nepřivedl svého bratra?
 3. Mluvil s vámi?
 4. Neudělali moc práce.
 5. John byl velmi zaneprázdněn.
 6. Jeli autobusem nebo vlakem?
 7. Kdy přijeli do Prahy?
 8. Jaká místa tam navštívili?
 9. V kolik hodin přijeli do práce?
 10. Pete tady byl včera.
Minulý čas - následující věty přeložíme do minulého času (ne všechny, ale většina vět je přeložena do minulého času prostého nebo minulého času průběhového).
                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. It didn't take long.
 2. Why didn't you bring your brother?
 3. Did he speak to you?
 4. They didn't do much work.
 5. John was very busy.
 6. Did they go by bus or by train?
 7. When did they arrive in Prague?
 8. What places did they visit there?
 9. What time did they arrive at work?
 10. Pete was here yesterday.
  předpřítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Píše tuto zprávu od včerejška.
 2. Dnes napsala čtyři dopisy.
 3. Čtu celé ráno kapitolu sedmou.
 4. Tom s ní nikdy nehovořil.
 5. Byl jsem tam minulý týden.
 6. Už jsem tam byl.
 7. Jak dlouho jste tady?
 8. Jsem tady dlouho.
 9. Jsme zde od rána.
 10. Známe ho už nějakou dobu.
Předpřítomný čas - v této části procvičíme předpřítomný čas (ne všechny, ale většina vět je v předpřítomném čase prostém nebo předpřítomném čase průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. She has been writing this report since yesterday.
 2. She has written four letters today.
 3. I have been reading chapter 7 whole morning.
 4. Tom has never talked to her.
 5. I was there last week.
 6. I've already been there.
 7. How long have you been here?
 8. I've been here for long.
 9. We've been here since the morning.
 10. We've known him for some time.

Překlady do angličtiny

cviceni-na-tyden

skype_konverzacen.jpg
Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.
AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner