přítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Někdy jezdíme na venkov o víkendu.
 2. On obvykle přichází po šesté hodině.
 3. Mohu přijít zítra?
 4. Vlak odjíždí v 7.30 večer.
 5. V kolik hodin jede autobus?
 6. Ona vždy odchází z práce ve tři odpoledne.
 7. Trvá jí to dvacet minut dostat se domů.
 8. Obvykle přichází v úterý.
 9. Začínám práci v devět a končím v pět.
 10. Ona navštěvuje kurz angličtiny.
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. We sometimes go to the country at weekends.
 2. He usually comes after six o'clock.
 3. Can I come tomorrow?
 4. The train leaves at 7.30 p.m.
 5. What time does the bus go?
 6. She always leaves work at 3 p.m.
 7. It takes her twenty minutes to get home.
 8. He usually comes on Tuesdays.
 9. I start work at nine and finish at five.
 10. She attends an English course.
  budoucí čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Budeš sledovat ten hokejový zápas?
 2. Bude to kupovat?
 3. Budu hledat novou práci.
 4. Co si ona vezme dnes večer na sebe do divadla?
 5. Koupím nějaké ovoce v supermarketu.
 6. Hodlá pozvat Janu na večírek?
 7. Proč nebudou dělat domácí úkol?
 8. Půjdu s přáteli v pátek večer ven.
 9. Ona se bude dívat na tu novou hru.
 10. Nezdá se, že to dnes dokončí.
Budoucí čas lze vyjádřit několika způsoby. Na této stránce je budoucí čas většinou pomocí       going to     not going to .

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. Are you going to watch that hockey match?
 2. Is she going to buy it?
 3. I'm going to look for a new job.
 4. What is she going to wear to the theatre tonight?
 5. I am going to buy some fruit in the supermarket.
 6. Is he going to invite Jane to the party?
 7. Why aren't they going to do the homework?
 8. I am going out with my friends on Friday evening.
 9. She is going to watch that new play.
 10. It doesn't seem they are going to finish it today.
  minulý čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Kdy přiletělo jejich letadlo do Prahy?
 2. Komu jsi volal?
 3. Nic jsem o tom nevěděl.
 4. Kde se to stalo?
 5. Ten film byl opravdu nudný.
 6. Co jste si o tom myslel?
 7. Jaká byla vaše dovolená?
 8. Jaké bylo počasí v Londýně?
 9. Kdy se ženil?
 10. Ona se vdala když byla velmi mladá.
Minulý čas - následující věty přeložíme do minulého času (ne všechny, ale většina vět je přeložena do minulého času prostého nebo minulého času průběhového).
                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. When did their plane arrive in Prague?
 2. Who did you phone?
 3. I knew nothing about it.
 4. Where did it take place?
 5. That film was really boring.
 6. What did you think of it?
 7. What was your holiday like?
 8. What was the weather in London like?
 9. When did he get married?
 10. She got married when she was very young.
  předpřítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Učíme se angličtinu od září.
 2. Jak dlouho čekají?
 3. Nečekám dlouho.
 4. Čekáme už hodinu.
 5. Ulice jsou mokré. Pršelo.
 6. Jsem unaven. Běhal jsem.
 7. Ona cestovala po celém světě.
 8. Byla jste někdy v Řecku?
 9. Ona je v Řecku už pět týdnů.
 10. Ona odjela do Řecka.
Předpřítomný čas - v této části procvičíme předpřítomný čas (ne všechny, ale většina vět je v předpřítomném čase prostém nebo předpřítomném čase průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. We've been learning English since September.
 2. How long have they been waiting?
 3. I haven't been waiting long.
 4. We have been waiting for an hour.
 5. The streets are wet. It has been raining.
 6. I'm tired. I've been jogging.
 7. She's travelled all over the world.
 8. Have you ever been to Greece?
 9. She has been in Greece for five weeks.
 10. She's gone to Greece.

Překlady do angličtiny

cviceni-na-tyden

skype_konverzacen.jpg
Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.
AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner