přítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. V neděli nevstávám před osmou.
 2. Bydlí Tina v centru města?
 3. Zahněte vlevo do Hill Street a banka je na pravé straně.
 4. Můžete mi říci cestu na nejbližší autobusovou zastávku?
 5. Bydlíte v domě nebo v bytě?
 6. Nikdy nevstávám brzy.
 7. Koho tam znáte?
 8. V kolik hodin začíná film?
 9. Kolik lidí o tom ví?
 10. Kdo o tom neví?
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. I don't get up before 8 on Sundays.
 2. Does Tina live in the centre of the town?
 3. Turn left to Hill Street and the bank is on the right side.
 4. Can you tell me the way to the nearest bus stop?
 5. Do you live in a house or a flat?
 6. I never get up early.
 7. Who do you know there?
 8. What time does the film begin?
 9. How many people know about it?
 10. Who doesn't know about it?
  budoucí čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Ponesu vám tu těžkou tašku.
 2. Půjdeme dnes odpoledne na procházku.
 3. Zůstaneme trochu déle?
 4. Myslím, že se jí ten dárek nebude líbit.
 5. Jsem si jist, že se nevezmou.
 6. Bude to dokončeno co nejdříve.
 7. Nebudu zde zítra.
 8. Musíme se ujistit, že se to dokončí.
 9. V kolik hodin přijedou do Prahy?
 10. Budou to muset udělat znovu.
Budoucí čas lze vyjádřit několika způsoby. Na této stránce je budoucí čas většinou pomocí     will   will not     shall   shall not .

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. I will carry that heavy bag for you.
 2. We will go for a walk this afternoon.
 3. Shall we stay a little longer?
 4. I think she won't like that present.
 5. They won't get married, I am sure.
 6. It will be finished as soon as possible.
 7. I won't be here tomorrow.
 8. We must make sure it gets done.
 9. What time will they arrive in Prague?
 10. They will have to do it again.
  minulý čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Kdy jsi naposledy šel do divadla?
 2. Šel jsem ráno do City.
 3. K obědu jsem měl sendvič.
 4. Komu telefonovala?
 5. Proč jsi mi nevolal včera?
 6. Kdo z vás viděl ten film?
 7. Když byl dítě tak žil v Londýně.
 8. Žil jsem v Londýně do svých deseti let.
 9. Byl tím unaven.
 10. Děti se bály jeho psa.
Minulý čas - následující věty přeložíme do minulého času (ne všechny, ale většina vět je přeložena do minulého času prostého nebo minulého času průběhového).
                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. When did you last go to the theatre?
 2. I went to the City in the morning.
 3. I had a sandwich for lunch.
 4. Who did she phone?
 5. Why didn't you phone me yesterday?
 6. Which of you saw this film?
 7. He lived in London when he was a child.
 8. I lived in London until I was 10.
 9. He was tired of it.
 10. Children were afraid of his dog.
  předpřítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Které země navštívila?
 2. Byl jste někdy vážně nemocen?
 3. Ona napsala osm knih.
 4. Žijeme zde dvacet let.
 5. Oni cestovali po celém světě.
 6. On nikdy necestoval letadlem.
 7. Pracoval jste někdy o víkendu?
 8. Někdy pracuji večer.
 9. Bill právě přišel.
 10. Už jsem snídal.
Předpřítomný čas - v této části procvičíme předpřítomný čas (ne všechny, ale většina vět je v předpřítomném čase prostém nebo předpřítomném čase průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. What countries has she visited?
 2. Have you ever been seriously ill?
 3. She's written eight books.
 4. We've lived here for twenty years.
 5. They've travelled all over the world.
 6. He has never travelled by plane.
 7. Have you ever worked at weekend?
 8. I sometimes work in the evening.
 9. Bill has just arrived.
 10. I've already had breakfast.

Překlady do angličtiny

cviceni-na-tyden

skype_konverzacen.jpg
Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.
AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner