přítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Moje sestra dělá nyní domácí úkol.
 2. S kým hovoří?
 3. Dnes večer jdeme všichni do kina.
 4. Vlak odjíždí v 11.30.
 5. Vrátíš se v poledne?
 6. Co si o tom myslíte?
 7. Pojďte dál. Mohu Vám nějak pomoci?
 8. Bavíte se dobře?
 9. Očekáváme, že přijde brzy.
 10. Tento týden používám auto mého otce.
Přítomný čas - přeložte do přítomného času (ne všechny, ale většina vět je v přítomném čase prostém nebo průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. My sister is doing homework now.
 2. Who is he talking to?
 3. We're all going to the cinema tonight.
 4. The train leaves at half past eleven.
 5. Are you coming back at noon?
 6. What do you think of it?
 7. Come in. Can I help you in some way?
 8. Are you enjoying yourselves?
 9. We are expecting him to come soon.
 10. I'm using my father's car this week.
  budoucí čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Bude to obtížné.
 2. Nebude to snadné.
 3. Myslím, že to pro vás udělá.
 4. Bude pršet.
 5. Kdy bude telefonovat?
 6. Vrátíme se do šesti.
 7. Budete mu nyní telefonovat? Ano, budu.
 8. Doufám, že to bude v pořádku.
 9. Budeme ubytováni u přátel v Paříži.
 10. Plánuji navštívit Petra dnes večer.
Budoucí čas lze vyjádřit několika způsoby. Na této stránce je budoucí čas většinou pomocí       going to     not going to .

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. It's going to be difficult.
 2. It's not going to be easy.
 3. I think, he will do it for you.
 4. It's going to rain.
 5. When is he going to phone?
 6. We are going to return by six.
 7. Are you going to phone him now? Yes, I am.
 8. It will be all right, I hope.
 9. We're going to stay with friends in Paris.
 10. I'm going to visit Peter tonight.
  minulý čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Měli jste hezký víkend?
 2. Pršelo včera večer?
 3. Minulý víkend jsme hráli tenis.
 4. Pracoval jsem v Praze od r. 1990 do r. 2000.
 5. Jana odešla před půl hodinou.
 6. Zůstala zde do šesti.
 7. Setkal jsem se s ní když jsem pracoval v Itálii.
 8. Co jsi dělal ve středu večer?
 9. Včera večer jsem neudělal domácí úkoly.
 10. Jak jste si zranil svou nohu?
Minulý čas - následující věty přeložíme do minulého času (ne všechny, ale většina vět je přeložena do minulého času prostého nebo minulého času průběhového).
                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. Did you have a nice weekend?
 2. Did it rain last night?
 3. We played tennis last weekend.
 4. I worked in Prague from 1990 to 2000.
 5. Jane left half an hour ago.
 6. She stayed here until six.
 7. I met her while I was working in Italy.
 8. What did you do on Wednesday evening?
 9. I didn't do my homework last night.
 10. How did you hurt your leg?
  předpřítomný čas
V této části uvádíme překlady do angličtiny; každý týden 10 vět. Vytiskněte si tuto stránku a přeložte do angličtiny. Budete mít na to celý týden a vždy v pondělí přidáme 10 nových vět a také správné překlady do angličtiny pro vaši kontrolu.
 1. Kde se s ním setkala?
 2. Znám svého nejlepšího přítele celý svůj život.
 3. Co zatím udělali?
 4. Dokončil jsem to cvičení.
 5. Jak dlouho se snaží najít práci?
 6. Kate našla dobrou práci.
 7. Jak dlouho dělá tuto práci?
 8. Kolikrát byla vdaná?
 9. Taxi ještě nepřijelo.
 10. Neslyšela jste ještě o tom?
Předpřítomný čas - v této části procvičíme předpřítomný čas (ne všechny, ale většina vět je v předpřítomném čase prostém nebo předpřítomném čase průběhovém).

                                  tiskni, tiskni, tiskni
 1. Where did she meet him?
 2. I've known my best friend all my life.
 3. What have they done so far?
 4. I have finished that exercise.
 5. How long has he been trying to find a job?
 6. Kate has found a good job.
 7. How long has she been doing this job?
 8. How many times has she been married?
 9. The taxi hasn't arrived yet.
 10. Haven't you heard about it yet?

Překlady do angličtiny

cviceni-na-tyden

skype_konverzacen.jpg
Délka konverzace, výuky nebo konzultace je 30 / 60 / 90 minut - Angličtina přes Skype je ideální pro konverzaci, konzultaci, četbu, nebo gramatiku. Vhodné učebnice pro online výuku jsou např. English Grammar in Use apod. Délku konverzace nebo výuky lze upravit i jinak. Objednejte si termín, který Vám bude vyhovovat.
Běžně jsem k dispozici online každý všední den od 18.00 do 23.00. Objednejte si termín konverzace e-mailem. Upřednostním dlouhodobou spolupráci, ale samozřejmě nabízím služby i jednorázově.
AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner