Míry a váhy

délková míra, plošná míra, krychlová míra, dutá míra, angloamerická váhová soustava, trójské a lékárenské váhy


length - délka

Conversion Factors

1 centimeter = 0.39 inch
1 inch = 2.54 centimeters
1 meter = 39.37 inches
1 foot = 0.305 meter
1 meter = 3.28 feet
1 yard = 0.914 meter
1 meter = 1.094 yards
1 kilometer = 0.62 mile
1 mile = 1.609 kilometers

American and British Units

1 inch = 1/36 yard = 1/12 foot
1 foot = 1/3 yard
1 yard (basic unit of length)
1 rod = 5 1/2 yards
1 furlong = 220 yards = 40 rods
1 mile = 1,760 yards = 5,280 feet
1 fathom = 6 feet
1 nautical mile = 6,076.1 feet


area - rozloha

Conversion Factors

1 square centimeter = 0.155 square inch
1 square inch = 6.45 square centimeters
1 acre = 0.405 hectare
1 hectare = 2.47 acres
1 square kilometer = 0.386 square mile
1 square mile = 2.59 square kilometers

American and British Units

1 square inch = 1/1,296 square yard = 1/144 square foot
1 square foot = 1/9 square yard
1 square yard (basic unit of area)
1 square rod = 30 1/4 square yards
1 acre = 4,840 square yards = 160 square rods
1 square mile = 3,097,600 square yards = 640 acres


volume and capacity (liquid and dry) - objem a obsah

Conversion Factors

1 cubic centimeter = 0.06 cubic inch
1 cubic inch = 16.4 cubic centimeters
1 cubic yard = 0.765 cubic meter
1 cubic meter = 1.3 cubic yards
1 milliliter = 0.034 fluid ounce
1 fluid ounce = 29.6 milliliters
1 U.S. quart = 0.946 liter
1 liter = 1.06 U.S. quarts
1 U.S. gallon = 3.8 liters
1 imperial gallon = 1.2 U.S. gallons = 4.5 liters
1 liter = 0.9 dry quart
1 dry quart = 1.1 liters
1 dekaliter = 0.28 U.S. bushel
1 U.S. bushel = 0.97 imperial bushel = 3.5 dekaliters

American and British Units

1 cubic inch = 1/46,656 cubic yard = 1/1,728 cubic foot
1 cubic foot = 1/27 cubic yard
1 cubic yard (basic unit of volume)
1 U.S. fluid ounce = 1/128 U.S. gallon = 1/16 U.S. pint
1 British imperial fluid ounce = 1/160 imperial gallon = 1/20 imperial pint
1 pint = 1/8 gallon = 1/2 quart
1 quart = 1/4 gallon
1 U.S. gallon (basic unit of liquid capacity in the United States) = 231 cubic inches
1 imperial gallon (unit of liquid capacity in some Commonwealth nations) = 277.4 cubic inches
1 dry pint = 1/64 bushel = 1/2 dry quart
1 dry quart = 1/32 bushel = 1/8 peck
1 peck = 1/4 bushel
1 U.S. bushel (basic unit of dry capacity in the United States) = 2,150.4 cubic inches
1 imperial bushel (unit of dry capacity in some Commonwealth nations) = 2,219.4 cubic inches


weight (mass) - váha (hmotnost)

Conversion Factors

1 milligram = 0.015 grain
1 grain = 64.8 milligrams
1 gram = 0.035 avoirdupois ounce
1 avoirdupois ounce = 28.35 grams
1 troy or apothecaries' pound = 0.82 avoirdupois pound = 0.37 kilogram
1 avoirdupois pound = 1.2 troy or apothecaries' pounds = 0.45 kilogram
1 kilogram = 2.205 avoirdupois pounds
1 short ton = 0.9 metric ton
1 metric ton = 1.1 short tons

American and British Units: Avoirdupois

1 grain = 1/7,000 pound = 1/437.5 ounce
1 dram = 1/256 pound = 1/16 ounce
1 ounce = 1/16 pound
1 pound (basic unit of weight or mass)
1 short hundredweight = 100 pounds
1 long hundredweight = 112 pounds
1 short ton = 2,000 pounds
1 long ton = 2,240 pounds

American and British Units: Troy and Apothecaries'

1 grain = 1/7,000 avoirdupois pound = 1/5,760 troy or apothecaries' pound
1 apothecaries' scruple = 20 grains = 1/3 dram
1 pennyweight = 24 grains = 1/20 troy ounce
1 apothecaries' dram = 60 grains = 1/8 apothecaries' ounce
1 troy or apothecaries' ounce = 480 grains = 1/12 troy or apothecaries' pound
1 troy or apothecaries' pound = 5,760 grains = 5,760/7,000 avoirdupois pound


linear measure - délková míra

12 inches (in.) =1 foot (ft.)
3 feet =1 yard (yd)
5 ½ yards =1 rod (rd), pole, or perch (16 ½ ft.)
40 rods =1 furlong (fur) = 220 yds = 660 ft.
8 furlongs =1 statute mile (mi.) = 1,760 yds= 5,280 ft.
3 land miles =1 league
5,280 feet =1 statute or land mile
6,076.11549 feet =1 international nautical mile

area measure - plošná míra

144 square inches =1 sq ft.
9 square feet =1 sq yd = 1,296 sq in.
301/4 square yards =1 sq rd = 2721/4 sq ft.
160 square rods =1 acre = 4,840 sq yds= 43,560 sq ft.
640 acres =1 sq mi.
1 square mile =1 section (of land)
6 square miles =1 township = 36 sections= 36 sq mi.

cubic measure - krychlová míra (pro měření objemu)

1,728 cubic inches =1 cu ft.
27 cubic feet =1 cu yd

liquid measure - dutá míra (pro měření objemu kapalných látek)

4 gills (gi) =1 pint (pt) (= 28.875 cu in.)
2 pints =1 quart (qt) (= 57.75 cu in.)
4 quarts =1 gallon (gal) (= 231 cu in.)= 8 pts = 32 gills

avoirdupois weights - angloamerická váhová soustava

16 drams= 1 ounce
16 ounces= 1 pound
7 pounds= 1 clove
14 pounds= 1 stone
28 pounds= 1 tod
112 pounds= 1 hundredweight
364 pounds= 1 sack
2240 pounds= 1 ton
2 stones= 1 quarter
4 quarters= 1 hundredweight
20 hundredweight= 1 ton

troy & apothecaries weights - trójské a lékárenské váhy

1 ounce= 480 grains
1 ounce= 24 scruples
1 ounce= 20 pennyweights
1 ounce= 8 drams

length - délka

1 nail= 21 inches
4 inches= 1 hand
12 inches= 1 foot
3 foot= 1 yard
5.5 yards= 1 rod
6 foot= 1 fathom
22 yards= 1 chain
100 links= 1 chain
10 chains= 1 furlong
8 furlongs= 1 statute mile
6080 foot= 1 nautical mile

volume - objem

60 minims= 1 fluid drachm
8 fluid drachms= 1 fluid ounce
20 fluid ounces= 1 pint
4 gills= 1 pint
2 pints= 1 quart
4 quarts= 1 gallon
2 gallons= 1 peck
4 pecks= 1 bushel
8 bushels= 1 quarter
36 bushels= 1 chaldron
°C °F
-20 -4
-19 -2.2
-18 -0.4
-17 1.4
-16 3.2
-15 5
-14 6.8
-13 8.6
-12 10.4
-11 12.2
-10 14
-9 15.8
-8 17.6
-7 19.4
-6 21.2
-5 23
-4 24.8
-3 26.6
-2 28.4
-1 30.2
0 32
1 33.8
2 35.6
3 37.4
4 39.2
5 41
6 42.8
7 44.6
8 46.4
9 48.2
10 50
11 51.8
12 53.6
13 55.4
14 57.2
15 59
16 60.8
17 62.6
18 64.4
19 66.2
20 68
21 69.8
22 71.6
23 73.4
24 75.2
25 77
26 78.8
27 80.6
28 82.4
29 84.2
30 86
31 87.8
32 89.6
33 91.4
34 93.2
35 95
36 96.8
37 98.6
38 100.4
39 102.2
40 104
41 105.8
42 107.6
43 109.4
44 111.2
45 113
46 114.8
47 116.6
48 118.4
49 120.2
50 122
51 123.8
52 125.6
53 127.4
54 129.2
55 131
56 132.8
57 134.6
58 136.4
59 138.2
60 140
61 141.8
62 143.6
63 145.4
64 147.2
65 149
66 150.8
67 152.6
68 154.4
69 156.2
70 158
71 159.8
72 161.6
73 163.4
74 165.2
75 167
76 168.8
77 170.6
78 172.4
79 174.2
80 176
81 177.8
82 179.6
83 181.4
84 183.2
85 185
86 186.8
87 188.6
88 190.4
89 192.2
90 194
91 195.8
92 197.6
93 199.4
94 201.2
95 203
96 204.8
97 206.6
98 208.4
99 210.2
100 212Anglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEO skype_konverzace_onlinen.jpg


AJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner