Zkratky - latinské a anglické zkratky, zkrácené neformální výrazy a interpunkce


latinské zkratky

e.g.exempli gratiafor examplenapříklad
i.e.id estthat isto jest, tj.
viz.videlicetnamelyjmenovitě
sc.scilicetwhich meanstotiž, to znamená
c.circaabout, approximatelyasi, přibližně
cf.conferaturcompareporovmej
etc.et ceteraand so fortha tak dále
et al.et aliiand othersa kolektiv, a jiní


anglické zkratky - zkrácené neformální výrazy

AFAICTas far as I can tellpokud vím
AFAIKas far as I know jak je mi známo
AIUIas I understand itpokud tomu rozumím
AKAalso known astaké známý jako
ASAPas soon as possiblejakmile to bude možné
B4beforepřed
BTWby the way mimochodem
EOFend of file konec souboru, dokumentu
F2Faace to facez očí do očí
FAQfrequently asked questionsčasté dotazy
FOCfree of charge zadarmo, bez poplatků
FYIfor your informationpro Vaši informaci, mimochodem
GR8greatskvělé
HTHhope this helps doufám že to pomůže
IIRCif I recall correctly pokud si správně pamatuji
IMHOin my humble opinionpodle mého skromného názoru
IMOin my opinion podle mého názoru
IOWin other words jinými slovy
ISTMit seems to me zdá se mi
ITROin the region ofpřibližně, kolem
JAMjust a minutemoment
NRNno reply necessarynení nutné odepisovat
MSGmessage zpráva
OTOHon the other hand na druhé straně
PDpublic domain věc veřejná, dostupná veřejnosti
TBDto be discussed bude prodiskutováno
TIAthanks in advance předem děkuji
TNXthanksdiky
TVMthanks very much díky mnohokrát
WRTwith regard to co se týká, s odkazem na


interpunkce

. full stop, period
? question mark
! exclamation mark
, comma
: colon
; semicolon
' apostrophe
- hyphen
dash
"    "double quotes, quotation marks
'    'single quotes
...ellipsisAnglická slovíčka - systematicky a efektivně ONLINE KURZY fotografování Efektivní angličtina s JŠ Elvis - Praha Firemní výuka angličtiny – JŠ Tandem Praha Překladatelská agentura LANGEOAJ Online Magazín
pc - pdf - mobil
HELPRSS přídat do oblíbených       tisk celé stránky    
Co je nového
na angličtinacz.com


TOPlist
copyright © 2005-2019 Martin Kliner   |   design, contents, tvorba webu: Martin Kliner